Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.2HODs internasjonale strategi

Helse- og omsorgsdepartementet lanserte i 2021 sin nye internasjonale strategi for 2021-2025. Overordnet skal HODs internasjonale arbeid bidra til god folkehelse, samt økt kompetanse, kapasitet og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, og i helserelaterte tjenester, både nasjonalt og globalt.

Strategien tydeliggjør de helhetlige retninger og ambisjoner for departementets internasjonale arbeid i denne perioden, og fremhever seks satsningsområder som skal være førende for den norske internasjonale satsningen på helsefeltet; universell helsedekning, helsesikkerhet og -beredskap, ikke-smittsomme sykdommer (NCD), digital helse, grønn helse, samt forskning og innovasjon. Helsedirektoratet har gitt tilbakemelding i utforming av strategien. Den vil være førende for direktoratets internasjonale arbeid i tidsperioden og reflektere at helsearbeid i tiden fremover vil kreve økt samarbeid på tvers av landegrenser.

Strategien beskriver et situasjonsbilde med aktuelle utfordringer innen internasjonal helse, herunder spesielt fokus på covid-19-pandemien og FNs 17 bærekraftsmål. Det understrekes at pandemien har vist hvor viktig internasjonal samhandling på helsefeltet er og betydningen av EU og WHO i dette arbeidet. Det legges også særlig vekt på Nordområdene som en viktig arena for Norges internasjonale helsearbeid. HODs strategi vektlegger også en internasjonal situasjonsanalyse med sterkt press mot den multilaterale liberale verdensordenen, hvor vi ser en økende grad av politisering av saker innen helse. Dette setter nye krav til Norge og helseetatene, og krever en tydeligere prioritering av saker og på hvilke arenaer Norge engasjerer seg.

 

Siste faglige endring: 14. oktober 2021