Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Hva mener divisjonsdirektørene i direktoratet blir viktig fremover?

Som ledd i arbeidet med årsmeldingen ble divisjonene invitert til å spille inn fremtidige prioriteringer på det internasjonale området. I tillegg presenterte AS-divisjonen i juni 2021 HODs internasjonale strategi og hovedprioriteringer under EU4Health i divisjonsledermøter. De mottatte innspillene illustrerer noe av den levende faglige diskusjonen på det internasjonale arbeidet. Følgende har blitt spilt inn som viktige områder, og er i hovedsak i tråd med HODs strategi.

  • Legemiddelmangel og beredskap
  • Smittevern
  • Antibiotikaresistens
  • Ikke-smittsomme sykdommer, inkludert kreft
  • Grønn helse
  • Digital helse
  • Vold i nære relasjoner og kjønnsbasert vold

Siste faglige endring: 14. oktober 2021