Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forord

NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste understreker at vi må omstille oss til løsninger som ikke forutsetter mer helsepersonell framover. Digitalisering er ett av områdene som vil bidra til omstillingen.

Fra 2022 til 2023 var det reduksjon i helsepersonells bruk av både telefon, skriftlig digital kontakt og videosamtaler i kommunikasjon med annet helsepersonell knyttet til behandling av pasient. Alt i alt er det stabilitet i helsepersonells oppfatninger og holdninger til digitale helsetjenester i samme periode. Resultatene på ulike holdningsspørsmål trekker i litt forskjellig retning: Over halvparten av helsepersonell opplever at det er enkelt å kommunisere direkte elektronisk med annet helsepersonell, og 1 av 3 opplever at digitale helsetjenester gjør det lettere å komme i kontakt med pasientene i 2023. Helsepersonells overordnede vurderinger av de digitale helsetjenestene viser relativt stabile resultater fra 2022 til 2023: Det er fortsatt mer utbredt å oppleve at man har sikker (84 %) enn enkel (75 %) tilgang til pasient- og brukeropplysninger i 2023.

Helsepersonell tror oftest at kunstig intelligens, videokonsultasjon / digital konsultasjon og bedre samhandling på tvers av helse- og omsorgssektoren vil påvirke og endre helse- og omsorgssektoren på lengre sikt.

Takk til alle helsepersonell som har deltatt i undersøkelsen.

Oslo, april 2024

Siste faglige endring: 24. april 2024