Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Status per mars 2024

Oppsummering

  • Antall fastleger (personer) per mars 2024 er 5 352 fastleger. Dette er en økning på 26 fra februar (figur 1 og 2). Hittil i 2024 (desember-mars) har antall fastleger økt med 84 leger. Dette er en dobling sammenlignet med samme periode i fjor.
  • Antall lister med fast lege har økt med 30 lister fra februar til mars 2024 (figur 3 og 4). Per mars er antall lister med fast lege 5 382 lister, en økning på 90 lister hittil i 2024. Antall listeinnbyggere med fast lege har økt med 11 328 fra februar til mars (se tallgrunnlag for månedsrapporter (excel).​
  • Antall lister uten fast lege har gått ned med 8 lister fra februar til mars 2024 (figur 3 og 5). For samme periode har andelen lister uten fast lege gått ned fra 5,3 til 5,2 prosent (figur 6). Antallet lister uten fast lege er per mars 294 lister, en nedgang på 28 lister hittil i år.
  • Reduksjonen i gjennomsnittlig listelengde fortsetter i mars. For lister med fast lege har gjennomsnittlig listelengde gått ned fra 998 i februar til 995 i mars 2024 (figur 7). Om man inkluderer alle lister går gjennomsnittet ned fra 981 i februar til 978 i mars 2024 (figur 8). ​​ 
  • Antall ledige plasser på lister med fast lege har økt litt fra februar til mars (+ 6 027 plasser) (figur 9). Målt per 1 000 listeinnbygger er det 11 ledige plasser på lister med fast lege i mars 2024, en økning på 1 plass per 1 000 innbygger fra februar (figur 11). Antall ledige plasser beregnes som listetak minus listelengde per 1. i måneden. 
  • Antall og andel listeinnbyggere uten fast lege har gått ned fra februar til mars (- 6 028 innbyggere, fra 3,6 til 3,5 prosent)  (figur 13 og 14). Den betydelige veksten i antall og andel innbyggere uten fast lege fra starten av september 2022 til starten av oktober 2022 skyldes Helfos oppfordring til kommunene om å melde inn ubesatte lister.​ 
  • Antall avtaler hvor legen/listen er registrert som fastlønnet har økt noe fra februar til mars (alle lister inkludert) (figur 15 og 16). Antallet økte fra 1 252 til 1 256 (andel uforandret 22,1 prosent). Ser vi kun på lister som har fast lege var 1 105 registrert med fast ansettelse per mars 2024 (økning fra 20,4 til 20,5 prosent) (figur 17 og 18). 

Figurer

Figur 1. Antall fastleger (personer) i fastlegeordningen 

Figur 2. Antall fastleger (personer) i fastlegeordningen

Figur 2. Startet og sluttet i FLO basert på om legen har liste måneden før eller ikke

Figur 2. Startet og sluttet i FLO basert på om legen har liste måneden før eller ikke

Figur 3. Antall avtaler med og uten fast lege

Figur 3. Antall avtaler med og uten fast lege

Figur 4. Antall lister (avtaler) med fast lege

Figur 4. Antall lister (avtaler) med fast lege

Figur 5. Antall lister uten fast lege

Figur 5. Antall lister uten fast lege

Figur 6. Andel lister uten fast lege

Figur 6. Andel lister uten fast lege

Figur 7. Gjennomsnittlig listelengde - lister med fast lege

Figur 7. Gjennomsnittlig listelengde- lister med fast lege

Figur 8. Gjennomsnittlig listelengde - alle lister (inkl. ubesatte) 

Figur 8. Gjennomsnittlig listelengde- alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 9. Antall ledige plasser - lister med fast lege

Figur 9. Antall ledige plasser- lister med fast lege

Figur 10. Antall ledige plasser alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 10. Antall ledige plasser alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 11. Antall ledige plasser hos fast lege per 1000 listeinnbygger.

Figur 11. Antall ledige plasser hos fast lege per 1000 listeinnbygger.

Figur 12. Antall ledige plasser per 1000 listeinnbygger alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 12. Antall ledige plasser per 1000 listeinnbygger alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 13. Antall listeinnbyggere på liste uten fast lege

Figur 13. Antall listeinnbyggere på liste uten fast lege

Figur 14. Andel listeinnbyggere uten fast lege

Figur 14. Andel listeinnbyggere uten fast lege

Figur 15. Antall lister med fastlønn - alle lister inkludert

Figur 15. Antall lister med fastlønn - alle lister inkludert

Figur 16. Andel lister med fastlønn - alle lister inkl.

Figur 16. Andel lister med fastlønn - alle lister inkl.

Figur 17. Antall lister med fastlønn - kun lister med fast lege

Figur 17. Antall lister med fastlønn- kun lister med fast lege

Figur 18. Andel lister med fastlønn - kun lister med fast lege

Figur 18. Andel lister med fastlønn- kun lister med fast lege

Siste faglige endring: 11. mars 2024