Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Status per januar 2024

Oppsummering

  • Antall fastleger (personer) per januar 2024 er 5 301 fastleger. Dette er en økning på 33 fra desember 2023 (figur 2). 
  • Antall lister med fast lege har økt med 34 lister fra desember 2023 til januar 2024 (figur 3 og 4). Det er 5 326 lister med fast lege per januar 2024. Antall listeinnbyggere med fast lege har økt med 14 616 fra desember til januar (se tallgrunnlag for månedsrapporter (excel)).
  • Antall lister uten fast lege har gått ned med 18 lister fra desember 2023 til januar 2024 (figur 3 og 5). Antallet lister uten fast lege er per januar 2024 304 lister. Andel lister uten fast lege har gått ned fra 5,7 prosent til 5,4 prosent fra desember 2023 til januar 2024 (figur 6). 
  • Reduksjonen i gjennomsnittlig listelengde fortsetter inn i 2024. For lister med fast lege har gjennomsnittlig listelengde gått ned fra 1 005 desember 2023 til 1 002 januar 2024 (figur 7). Om man inkluderer alle lister går gjennomsnittet ned fra 986 til 984 fra desember 2023 til januar 2024 (figur 8). ​
  • Antall ledige plasser på lister med fast lege har økt litt fra desember 2023 til januar 2024 (3 138 plasser) (figur 9). Målt per 1 000 listeinnbygger var det 8 ledige plasser på lister med fast lege i januar 2024, uforandret fra desember 2023 (figur 11). Antall ledige plasser beregnes som listetak minus listelengde per 1. i måneden.
  • Antall innbyggere uten fast lege har gått ned desember 2023 til januar 2024 (- 10 242 innbyggere) (figur 13). Andelen listeinnbyggerne på liste uten fast lege har gått ned fra 3,9 til 3,7 fra desember 2023 til januar 2024 (figur 14). Den betydelige veksten i antall og andel innbyggere uten fast lege fra starten av september 2022 til starten av oktober 2022 skyldes Helfos oppfordring til kommunene om å melde inn ubesatte lister.​ 
  • Antall avtaler hvor legen/listen er registrert som fastlønnet har økt fra desember 2023 til januar 2024 (alle lister inkludert) (figur 15 og 16). Antallet økte fra 1 234 til 1 249 (andel er uforandret 22,0 prosent). Ser vi kun på lister som har fast lege var 1 082 registrert med fast ansettelse per januar 2024 (økning fra 20,0 til 20,3 prosent) (figur 17 og 18). 

Figurer

Figur 1. Antall fastleger (personer) i fastlegeordningen 

Figur 1. Antall fastleger (personer) i fastlegeordningen

Figur 2. Startet og sluttet i FLO basert på om legen har liste måneden før eller ikke

Figur 2. Startet og sluttet i FLO basert på om legen har liste måneden før eller ikke

Figur 3. Antall avtaler med og uten fast lege

Figur 3. Antall avtaler med og uten fast lege

Figur 4. Antall lister (avtaler) med fast lege

Figur 4. Antall lister (avtaler) med fast lege

Figur 5. Antall lister uten fast lege 

Figur 5. Antall lister uten fast lege

Figur 6. Andel lister uten fast lege

Figur 6. Andel lister uten fast lege

Figur 7. Gjennomsnittlig listelengde- lister med fast lege

Figur 7. Gjennomsnittlig listelengde- lister med fast lege

Figur 8. Gjennomsnittlig listelengde- alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 8. Gjennomsnittlig listelengde- alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 9. Antall ledige plasser- lister med fast lege

Figur 9. Antall ledige plasser- lister med fast lege

Figur 10. Antall ledige plasser alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 10. Antall ledige plasser alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 11. Antall ledige plasser hos fast lege per 1000 listeinnbygger

Figur 11. Antall ledige plasser hos fast lege per 1000 listeinnbygger

Figur 12. Antall ledige plasser per 1000 listeinnbygger alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 12. Antall ledige plasser per 1000 listeinnbygger alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 13. Antall listeinnbyggere på liste uten fast lege

Figur 13. Antall listeinnbyggere på liste uten fast lege

Figur 14. Andel innbyggere uten fast lege

Figur 14. Andel innbyggere uten fast lege

Figur 15. Antall lister med fastlønn- alle lister inkludert

Figur 15. Antall lister med fastlønn- alle lister inkludert

Figur 16. Andel lister med fastlønn- alle lister inkl.

Figur 16. Andel lister med fastlønn- alle lister inkl.

Figur 17. Antall lister med fast ansatt lege (fastlønn)- kun lister med fast lege

Figur 17. Antall lister med fast ansatt lege (fastlønn)- kun lister med fast lege

Figur 18. Andel lister med fastlønn- kun lister med fast lege

Figur 18. Andel lister med fastlønn- kun lister med fast lege

Siste faglige endring: 07. februar 2024