Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Status per februar 2024

Oppsummering

  • Antall fastleger (personer) per februar 2024 er 5 326 fastleger. Dette er en økning på 25 fra januar (figur 1 og 2). 
  • Antall lister med fast lege har økt med 26 lister fra januar til februar 2024 (figur 3 og 4). Det er 5 352 lister med fast lege per februar. Antall listeinnbyggere med fast lege har økt med 7 384 fra januar til februar (se tallgrunnlag for månedsrapporter (excel).​
  • Antall lister uten fast lege har gått ned med 2 lister fra januar til februar 2024 (figur 3 og 5). Andel lister uten fast lege har gått ned fra 5,4 til 5,3 prosent for samme periode (figur 6). Antallet lister uten fast lege er per februar 302 lister. 
  • Reduksjonen i gjennomsnittlig listelengde fortsetter i februar. For lister med fast lege har gjennomsnittlig listelengde gått ned fra 1 002 i januar til 998 i februar 2024 (figur 7). Om man inkluderer alle lister går gjennomsnittet ned fra 984 til 981 fra januar til februar 2024 (figur 8). ​​ 
  • Antall ledige plasser på lister med fast lege har økt litt fra januar til februar (+ 11 222 plasser) (s. 12). Målt per 1 000 listeinnbygger er det 10 ledige plasser på lister med fast lege i februar 2024, økning på 2 plasser fra januar (s. 14). Antall ledige plasser beregnes som listetak minus listelengde per 1. i måneden. 
  • Antall og andel listeinnbyggere uten fast lege har gått ned fra januar til februar (- 2 900 innbyggere, fra 3,7 til 3,6 prosent) (figur 13 og 14). Den betydelige veksten i antall og andel innbyggere uten fast lege fra starten av september 2022 til starten av oktober 2022 skyldes Helfos oppfordring til kommunene om å melde inn ubesatte lister.​ 
  • Antall avtaler hvor legen/listen er registrert som fastlønnet har økt noe fra januar til februar (alle lister inkludert) (figur 15 og 16). Antallet økte fra 1 249 til 1 252, mens andelen gikk ned med 0,1 prosent. Ser vi kun på lister som har fast lege var 1 091 registrert med fast ansettelse per februar 2024 (økning fra 20,3 til 20,4 prosent) (figur 17 og 18).

Figurer

Figur 1. Antall fastleger (personer) i fastlegeordningen 

Figur 1. Antall fastleger (personer) i fastlegeordningen

Figur 2. Startet og sluttet i FLO basert på om legen har liste måneden før eller ikke

Figur 2. Startet og sluttet i FLO basert på om legen har liste måneden før eller ikke

Figur 3. Antall avtaler med og uten fast lege

Figur 3. Antall avtaler med og uten fast lege

Figur 4. Antall lister (avtaler) med fast lege

Figur 4. Antall lister (avtaler) med fast lege

Figur 5. Antall lister uten fast lege

Figur 5. Antall lister uten fast lege

Figur 6. Andel lister uten fast lege

Figur 6. Andel lister uten fast lege

Figur 7. Gjennomsnittlig listelengde - lister med fast lege

Figur 7. Gjennomsnittlig listelengde- lister med fast lege

Figur 8. Gjennomsnittlig listelengde - alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 8. Gjennomsnittlig listelengde - alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 9. Antall ledige plasser - lister med fast lege

Figur 9. Antall ledige plasser - lister med fast lege

Figur 10. Antall ledige plasser alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 10. Antall ledige plasser alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 11. Antall ledige plasser hos fast lege per 1000 listeinnbygger

Figur 11. Antall ledige plasser hos fast lege per 1000 listeinnbygger.

Figur 12. Antall ledige plasser per 1000 listeinnbygger alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 12. Antall ledige plasser per 1000 listeinnbygger alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 13. Antall listeinnbyggere på liste uten fast lege

Figur 13. Antall listeinnbyggere på liste uten fast lege

Figur 14. Andel listeinnbyggere uten fast lege

Figur 14. Andel listeinnbyggere uten fast lege

Figur 15. Antall lister med fastlønn - alle lister inkludert

Figur 15. Antall lister med fastlønn - alle lister inkludert

Figur 16. Andel lister med fastlønn - alle lister inkl.

Figur 16. Andel lister med fastlønn - alle lister inkl.

Figur 17. Antall lister med fast ansatt lege (fastlønn) - kun lister med fast lege

Figur 17. Antall lister med fast ansatt lege (fastlønn) - kun lister med fast lege

Figur 18. Andel lister med fastlønn - kun lister med fast lege

Figur 18. Andel lister med fastlønn - kun lister med fast lege

Siste faglige endring: 16. februar 2024