Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Status per desember 2023

Oppsummering

  • Antall fastleger (personer) har økt med 15 fra november til desember 2023 (figur 2). I 2023 har det vært en økning på 211 leger (figur 1). 
  • Antall lister med fast lege har økt med 15 lister fra november til desember 2023 (figur 4 og 5). Antall lister med fast lege økt med 207 lister i 2023. 
  • Antall lister uten fast lege har gått ned med 2 lister fra november til desember 2023 (figur 4 og 6). Antallet har økt med 12 lister i 2023. Andel lister uten fast lege har gått ned fra 5,8 prosent til 5,7 prosent fra november til desember 2023 (figur 7). 
  • Reduksjonen i gjennomsnittlig listelengde har fortsatt fra november til desember 2023. For lister med fast lege har gjennomsnittlig listelengde gått ned fra 1 007 til 1 005 fra november til desember 2023 (figur 8). Om man inkluderer alle lister går gjennomsnittet ned fra 987 til 986 fra november til desember 2023 (figur 9). ​​ 
  • Antall ledige plasser på lister med fast lege har gått økt november til desember (2 627 plasser) (figur 10). Målt per 1 000 listeinnbygger var det 8 ledige plasser på lister med fast lege i desember, noe opp fra november (figur 12). Antall ledige plasser beregnes som listetak minus listelengde per 1. i måneden. 
  • Antall innbyggere uten fast lege har gått ned fra november til desember (- 1 960 innbyggere) (figur 14). Antall innbyggere uten fast lege økt med 1 806 innbyggere i 2023. Andelen listeinnbyggerne på liste uten fast lege er uendret fra november til desember (figur 15). Den betydelige veksten i antall og andel innbyggere uten fast lege fra starten av september 2022 til starten av oktober 2022 skyldes Helfos oppfordring til kommunene om å melde inn ubesatte lister.​ 
  • Antall og andel avtaler hvor legen/listen er registrert som fastlønnet har økt fra november til desember (alle lister inkludert) (figur 14 og 15). Antallet økte fra 1 229 til 1 234 (andel øker fra 21,9 til 22,0 prosent). Ser vi kun på lister som har fast lege var 1 056 registrert med fast ansettelse per desember 2023 (økning fra 19,9 til 20,0 prosent) (figur 18 og 19). 

Figurer

Figur 1. Endring i fastleger og lister. Til og med desember hvert år.

Figur 1. Endring i fastleger og lister. Til og med desember hvert år.

Figur 2. Antall listeinnbyggere i FLO - kumulativ månedsvis endring gjennom året (fra desember året før)

Figur 2. Antall listeinnbyggere i FLO - kumulativ månedsvis endring gjennom året (fra desember året før)

Figur 3. Antall fastleger (personer) i fastlegeordningen

Figur 3. Antall fastleger (personer) i fastlegeordningen

Figur 4. Startet og sluttet i FLO basert på om legen har liste måneden før eller ikke

Figur 4. Startet og sluttet i FLO basert på om legen har liste måneden før eller ikke

Figur 5. Antall avtaler med og uten fast lege

Figur 5. Antall avtaler med og uten fast lege

Figur 6. Antall lister (avtaler) med fast lege

Figur 6. Antall lister (avtaler) med fast lege

Figur 7. Antall lister uten fast lege

Figur 7. Antall lister uten fast lege

Figur 8. Andel lister uten fast lege

Figur 8. Andel lister uten fast lege

Figur 9. Gjennomsnittlig listelengde - lister med fast lege

Figur 9. Gjennomsnittlig listelengde - lister med fast lege

Figur 10. Gjennomsnittlig listelengde - alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 10. Gjennomsnittlig listelengde - alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 11. Antall ledige plasser - lister med fast lege

Figur 11. Antall ledige plasser - lister med fast lege

Figur 12. Antall ledige plasser alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 12. Antall ledige plasser alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 13. Antall ledige plasser hos fast lege per 1000 listeinnbygger

Figur 13. Antall ledige plasser hos fast lege per 1000 listeinnbygger

Figur 14. Antall ledige plasser per 1000 listeinnbygger alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 14. Antall ledige plasser per 1000 listeinnbygger alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 15. Antall listeinnbyggere på liste uten fast lege

Figur 15. Antall listeinnbyggere på liste uten fast lege

Figur 16. Andel innbyggere uten fast lege

Figur 16. Andel innbyggere uten fast lege

Figur 17. Antall lister med fastlønn - alle lister inkludert

Figur 17. Antall lister med fastlønn - alle lister inkludert

Figur 18. Andel lister med fastlønn - alle lister inkl.

Figur 18. Andel lister med fastlønn - alle lister inkl.

Figur 19. Antall ister med fast ansatt lege (fastlønn) - kun lister med fast lege

Figur 19. Antall ister med fast ansatt lege (fastlønn) - kun lister med fast lege

Figur 20. Andel lister med fastlønn - kun lister med fast lege

Figur 20. Andel lister med fastlønn - kun lister med fast lege

Siste faglige endring: 15. desember 2023