Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Status per august 2023

Oppsummering

  • Antall fastleger (personer) har økt med 3 fra juni til august 2023 (figur 1). Hittil i 2023 har det vært en økning på 84 leger.
  • Antall lister med fast lege har økt med 7 lister fra juni til august (figur 2 og 3). Hittil i år har antall lister med fast lege økt med 85 lister.
  • Antall lister uten fast lege har økt med 22 lister fra juni til august 2023 (+ 19 avtaler fra juni til juli, + 3 avtaler fra juli til august) (figur 4). Hittil i år har antallet økt med 36 lister. Andel lister uten fast lege økte fra 5,9 til 6,3 prosent fra juni til august (figur 5).
  • Reduksjonen i gjennomsnittlig listelengde fortsetter fra juni til august og ble redusert fra 1 023 til 1 021 for lister med fast lege (figur 6). Om man inkluderer alle lister går gjennomsnittet ned fra 1 002 til 999 fra juni til august (figur 7).
  • Antall ledige plasser på lister med fast lege går ned fra juni til august (- 2 477 plasser) (figur 8). Målt per 1 000 listeinnbygger var det 5 ledige plasser på lister med fast lege i august (uforandret fra juni, ned med 3 plasser hittil i år) (figur 10). Antall ledige plasser beregnes som listetak minus listelengde per 1. i måneden.
  • Antall innbyggere uten fast lege øker med 12 199 fra juni til august (figur 12). Hittil i 2023 har antall innbyggere uten fast lege økt med 16 280 innbyggere. Andelen listeinnbyggerne på liste uten fast lege har økt fra 3,9 til 4,1 fra juni til august (figur 13). Den betydelige veksten i antall og andel innbyggere uten fast lege fra starten av september 2022 til starten av oktober 2022 skyldes Helfos oppfordring til kommunene om å melde inn ubesatte lister.​
  • Antall og andel avtaler hvor legen/listen er registrert som fastlønnet øker fra juni til august (alle lister inkludert) (figur 14 og 15). Antallet økte fra 1 154 til 1 174 lister (andel øker fra 21,0 til 21,3 prosent). Ser vi kun på lister som har fast lege var 989 registrert med fast ansettelse per juni 2023 (økning fra 19,0 til 19,1 prosent) (figur 16 og 17).

Figurer

Figur 1. Antall fastleger (personer) i fastlegeordningen 

Antall fastleger (personer) i fastlegeordningen

Figur 2. Antall avtaler med og uten fast lege

Antall avtaler med og uten fast lege

Figur 3. Antall lister (avtaler) med fast lege

Antall lister (avtaler) med fast lege

Figur 4. Antall lister uten fast lege 

Antall lister uten fast lege

Figur 5. Andel lister uten fast lege

Andel lister uten fast lege

Figur 6. Gjennomsnittlig listelengde - lister med fast lege

Gjennomsnittlig listelengde - lister med fast lege

Figur 7. Gjennomsnittlig listelengde - alle lister (inkl. ubesatte) 

Gjennomsnittlig listelengde - alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 8. Antall ledige plasser - lister med fast lege

Antall ledige plasser - lister med fast lege

Figur 9. Antall ledige plasser alle lister (inkl. ubesatte)

Antall ledige plasser alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 10. Antall ledige plasser hos fast lege per 1000 listeinnbygger. 

Antall ledige plasser hos fast lege per 1000 listeinnbygger

Figur 11. Antall ledige plasser per 1000 listeinnbygger alle lister (inkl. ubesatte)

Antall ledige plasser per 1000 listeinnbygger alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 12. Antall listeinnbyggere på liste uten fast lege

Antall listeinnbyggere på liste uten fast lege

Figur 13. Andel innbyggere uten fast lege

Andel innbyggere uten fast lege

Figur 14. Antall lister med fastlønn - alle lister inkludert

Antall lister med fastlønn - alle lister inkludert

Figur 15. Andel lister med fastlønn - alle lister inkldert

Andel lister med fastlønn - alle lister inkludert

Figur 16. Antall lister med fast ansatt lege (fastlønn) - kun lister med fast lege

Antall lister med fast ansatt lege (fastlønn) - kun lister med fast lege

Figur 17. Andel lister med fastlønn - kun lister med fast lege

Andel lister med fastlønn - kun lister med fast lege

Siste faglige endring: 08. august 2023