Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Status per april 2024

Oppsummering

  • Antall fastleger (personer) per april 2024 er 5 379 fastleger. Dette er en økning på 27 fra mars (figur 1 og 2). Hittil i 2024 (desember-april) har antall fastleger økt med 111 leger. Dette er høyere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
  • Antall lister med fast lege har økt med 30 lister fra mars til april 2024 (figur 3 og 4). Per april er antall lister med fast lege 5 412 lister, en økning på 120 lister hittil i 2024. Antall listeinnbyggere med fast lege har økt med omtrent 19 000 fra mars til april og med 52 000 hittil i år (se tallgrunnlag for månedsrapporter (excel).​
  • Antall lister uten fast lege har gått ned med 18 lister fra mars til april 2024 (figur 3 og 5). Andel lister uten fast lege er uforandret fra mars til april (5,2 prosent) (figur 6). Antallet lister uten fast lege er per mars 276 lister, en nedgang på 46 lister hittil i år.
  • Reduksjonen i gjennomsnittlig listelengde fortsetter i april. For lister med fast lege har gjennomsnittlig listelengde gått ned fra 995 i mars til 993 i april 2024 (figur 7). Om man inkluderer alle lister går gjennomsnittet ned fra 978 i mars til 976 i april 2024 (figur 8).
  • Antall ledige plasser på lister med fast lege har endret seg lite fra mars til april (+ 375 plasser) (figur 9). Målt per 1 000 listeinnbygger er ledige plasser på lister med fast lege uforandret fra mars (11 ledige plasser) (figur 11). Antall ledige plasser beregnes som listetak minus listelengde per 1. i måneden. 
  • Antall og andel listeinnbyggere uten fast lege har gått ned fra mars til april (- 13 702 innbyggere, fra 3,5 til 3,3 prosent) (figur 13 og 14). Den betydelige veksten i antall og andel innbyggere uten fast lege fra starten av september 2022 til starten av oktober 2022 skyldes Helfos oppfordring til kommunene om å melde inn ubesatte lister.​
  • Antall og andel avtaler hvor legen/listen er registrert som fastlønnet har økt noe fra mars til april (alle lister inkludert) (figur 15 og 16). Antallet økte fra 1 256 til 1263 (andel fra 22,1 22,2 prosent). Ser vi kun på lister som har fast lege var 1 116 registrert med fast ansettelse per april 2024 (økning fra 20,5 til 20,6 prosent) (figur 17 og 18). 

Figurer

Figur 1. Antall fastleger (personer) i fastlegeordningen 

Figur 1. Antall fastleger (personer) i fastlegeordningen

Figur 2. Startet og sluttet i FLO basert på om legen har liste måneden før eller ikke

Figur 2. Startet og sluttet i FLO basert på om legen har liste måneden før eller ikke

Figur 3. Antall avtaler med og uten fast lege

Figur 3. Antall avtaler med og uten fast lege

Figur 4. Antall lister (avtaler) med fast lege

Figur 4. Antall lister (avtaler) med fast lege

Figur 5. Antall lister uten fast lege

Figur 5. Antall lister uten fast lege

Figur 6. Andel lister uten fast lege

Figur 6. Andel lister uten fast lege

Figur 7. Gjennomsnittlig listelengde - lister med fast lege

Figur 7. Gjennomsnittlig listelengde - lister med fast lege

Figur 8. Gjennomsnittlig listelengde - alle lister (inkl. ubesatte) 

Figur 8. Gjennomsnittlig listelengde - alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 9. Antall ledige plasser - lister med fast lege

Figur 9. Antall ledige plasser - lister med fast lege

Figur 10. Antall ledige plasser alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 10. Antall ledige plasser alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 11. Antall ledige plasser hos fast lege per 1000 listeinnbygger.

Figur 11. Antall ledige plasser hos fast lege per 1000 listeinnbygger.

Figur 12. Antall ledige plasser per 1000 listeinnbygger alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 12. Antall ledige plasser per 1000 listeinnbygger alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 13. Antall listeinnbyggere på liste uten fast lege

Figur 13. Antall listeinnbyggere på liste uten fast lege

Figur 14. Andel listeinnbyggere uten fast lege

Figur 14. Andel listeinnbyggere uten fast lege

Figur 15. Antall lister med fast ansatt lege- alle lister inkludert*

Figur 15. Antall lister med fast ansatt lege- alle lister inkludert*

* Inkluderer ubesatte lister registret som liste med fast ansettelse. Kan endres ved inngåelse av ny fastlegeavtale.

Figur 16. Andel lister med fast ansatt lege- alle lister inkl.*

Figur 16. Andel lister med fast ansatt lege- alle lister inkl.*

* Inkluderer ubesatte lister registret som liste med fast ansettelse. Kan endres ved inngåelse av ny fastlegeavtale.

Figur 17. Antall lister med fast ansatt lege (fastlønn)- kun lister med fast lege

Figur 17. Antall lister med fast ansatt lege (fastlønn)- kun lister med fast lege

Figur 18. Andel lister med fast ansatt lege - kun lister med fast lege

Figur 18. Andel lister med fast ansatt lege - kun lister med fast lege

Siste faglige endring: 15. april 2024