Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.2Kraftig vekst i tilskudd til ALIS-avtaler

Tilskudd til ALIS-avtale har som formål få flere leger til å starte og fullføre spesialisering i allmennmedisin. Antall utbetalte tilskudd til ALIS-avtaler økte kraftig fra 71 tilskudd i 2020 til 564 tilskudd i 2021. Dette kommer i tillegg til tilskudd gitt via ALIS-Vest og ALIS-Nord prosjektene.

Figur 6.2 Utvikling antall ALIS-avtaler med tilskudd
Figur 6.2 Utvikling antall ALIS-avtaler med tilskudd
*I tallene for 2019 inngår rekrutteringstilskuddet. I 2020 omfattet tilskuddsordningen ikke ALIS ansatt i kommunen.

Tabellene nedenfor viser fordelingen av tilskuddene i forhold til driftsform etter kommunestørrelse og fylke. 18,1 prosent av tilskuddene gikk i 2021 til kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere. 21 prosent av alle fastlegelister ligger i disse kommunene.

Tabell 6.1 Antall tilskudd og beløp innvilget til ALIS i 2021 per 31.12.21 (eksklusive ALIS-Nord og ALIS-Vest).  Etter driftsform og kommunestørrelse.

Kommuner/Størrelse

Antall næring

Antall Fastlønn

Herav antall vikarer

Antall tilskudd

Innvilget beløp næring

Innvilget beløp fastlønn

Sum innvilget beløp

Over 100 000 innbyggere

105

11

27

116

26 044 068

2 640 000

28 684 068

50 000-99 999 innbyggere

67

12

12

79

15 967 878

2 880 000

18 847 878

20 000-49 999 innbyggere

114

68

6

182

23 714 843

16 020 000

39 734 843

10 000-19 999 innbyggere

51

34

7

85

10 748 677

8 160 000

18 908 677

5 000-9 999 innbyggere

41

35

3

76

9 592 800

8 400 000

17 992 800

2 000-4 999 innbyggere

9

13

1

22

1 713 095

2 740 000

4 453 095

Under 2 000 innbyggere

 

4

 

4

 

900 000

900 000

Totalsum

387

177

56

564

87 781 361

41 740 000

129 521 361

Kilde: TIFO 

Tabell 6.2. Antall tilskudd og beløp innvilget til ALIS i 2021 per 31.12.21 (eksklusive ALIS-Nord og ALIS-Vest).  Etter driftsform og fylke.

Kommuner/Størrelse

Antall næring

Antall Fastlønn

Herav antall vikarer

Antall tilskudd

Innvilget beløp næring

Innvilget beløp fastlønn

Sum innvilget beløp

Agder

53

20

13

73

12 000 000

4 800 000

16 800 000

Innlandet

40

6

0

46

8 467 979

1 440 000

9 907 979

Møre og Romsdal

17

2

2

19

3 952 800

480 000

4 432 800

Nordland

13

35

2

48

3 120 000

8 340 000

11 460 000

Rogaland

31

7

 

38

7 000 000

1 680 000

8 680 000

Troms og Finnmark

22

30

9

52

5 115 630

7 000 000

12 115 630

Trøndelag

45

16

3

61

11 437 465

3 540 000

14 977 465

Vestfold/Telemark

54

18

4

72

12 353 200

4 320 000

16 673 200

Vestland

38

33

14

71

8 205 000

7 740 000

15 945 000

Viken

71

10

9

81

15 409 287

2 400 000

17 809 287

Oslo

3

   

3

720 000

 

720 000

Totalsum

387

177

56*

564

87 781 361

41 740 000

129 521 361

Kilde: TIFO. * Antall vikarer i næring var 44 og antall vikarer i fastlønn var 12.

Figur 6.3 viser andel tilskudd til henholdsvis næringsdrift og fastlønn gruppert etter kommunestørrelse. Fordelingen samsvarer godt med at andel lister med næringsdrift er økende med kommunestørrelse og høyest i de største kommunene.

Andel tilskudd til ALIS avtaler med fastlønn i 2021 ligger på landsbasis på ca. 31 prosent. Dette samsvarer bra med andel ikke-spesialister i kommunal ansettelse, som lå på ca. 27 prosent ved utgangen av 2021.

Figur 6.3. Prosentvis fordeling av tilskudd til ALIS avtaler mellom næring og fastlønn etter kommunestørrelse. Tall for 2021.
Figur 6.3. Prosentvis fordeling av tilskudd til ALIS avtaler mellom næring og fastlønn etter kommunestørrelse. Tall for 2021.
Kilde: TIFO

Siste faglige endring: 19. mai 2022