Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Status per mai 2024

Oppsummering

  • Antall fastleger (personer) per mai 2024 er 5 392 fastleger. Dette er en økning på 13 fra april (figur 1). Hittil i 2024 (desember-mai) har antall fastleger økt med 124 leger, en økning som fortsatt er høyere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
  • Antall lister med fast lege har økt med 15 lister fra april til mai 2024 (figur 3 og 4). Per mai er antall lister med fast lege 5 427 lister, en økning på 135 lister hittil i 2024. Antall listeinnbyggere med fast lege har økt med omtrent 6 800 fra april til mai og med 59 000 hittil i år (se datagrunnlag).
  • Antall lister uten fast lege har økt med 1 liste fra april til mai. Andel lister uten fast lege er uforandret (figur 6). Antallet lister uten fast lege er per april 277 lister (figur 5). Hittil i år har antall lister gått ned med 45 lister.
  • Reduksjonen i gjennomsnittlig listelengde fortsetter i mai. For lister med fast lege har gjennomsnittlig listelengde gått ned fra 992 i april til 991 i mai (figur 7). Om man inkluderer alle lister går gjennomsnittet ned fra 976 i april til 974 i mai 2024 (figur 8). ​​
  • Antall ledige plasser på lister med fast lege har økt noe fra april til mai (+ 2 667 plasser) (figur 9). Målt per listeinnbygger har ledige plasser på lister med fast lege økt med 1 plass per 1 000 fra april til mai (12 ledige plasser) (figur 11). Antall ledige plasser beregnes som sum listetak minus sum listelengde per 1. i måneden. Hittil i 2024 har antall ledige plasser på lister med fast lege økt med 23 429 plasser.  
  • Antall listeinnbyggere uten fast lege har gått ned med 418 innbyggere fra april til mai (figur 13). Andel er uendret (figur 14). Den betydelige veksten i antall og andel innbyggere uten fast lege fra starten av september 2022 til starten av oktober 2022 skyldes Helfos oppfordring til kommunene om å melde inn ubesatte lister.​ 
  • Antall og andel avtaler hvor legen/listen er registrert som fastlønnet har økt noe fra april til mai (alle lister inkludert) (figur 15 og 16). Antallet økte fra 1 263 til 1 272 (andel fra 22,2 til 22,3 prosent). Ser vi kun på lister som har fast lege var 1 124 registrert med fast ansettelse per april 2024 (økning fra 20,6 til 20,7 prosent) (figur 17 og 18). 

Figurer 

Figur 1. Antall fastleger (personer) i fastlegeordningen. 

Figur 1. Antall fastleger (personer) i fastlegeordningen.

Figur 2. Startet og sluttet i FLO basert på om legen har liste måneden før eller ikke. 

Figur 2. Startet og sluttet i FLO basert på om legen har liste måneden før eller ikke.

Figur 3. Antall avtaler med og uten fast lege. 

Figur 3. Antall avtaler med og uten fast lege.

Figur 4. Antall lister (avtaler) med fast lege.

Figur 4. Antall lister (avtaler) med fast lege.

Figur 5. Antall lister uten fast lege. 

Figur 5. Antall lister uten fast lege.

Figur 6. Andel lister uten fast lege. 

Figur 6. Andel lister uten fast lege.

Figur 7. Gjennomsnittlig listelengde- lister med fast lege. 

Figur 7. Gjennomsnittlig listelengde- lister med fast lege.

Figur 8. Gjennomsnittlig listelengde- alle lister (inkl. ubesatte). 

Figur 8. Gjennomsnittlig listelengde- alle lister (inkl. ubesatte).

Figur 9. Antall ledige plasser- lister med fast lege. 

Figur 9. Antall ledige plasser- lister med fast lege.

Figur 10. Antall ledige plasser alle lister (inkl. ubesatte). 

Figur 10. Antall ledige plasser alle lister (inkl. ubesatte).

Figur 11. Antall ledige plasser hos fast lege per 1000 listeinnbygger.

Figur 11. Antall ledige plasser hos fast lege per 1000 listeinnbygger.

Figur 12. Antall ledige plasser per 1000 listeinnbygger alle lister (inkl. ubesatte).

Figur 12. Antall ledige plasser per 1000 listeinnbygger alle lister (inkl. ubesatte).

Figur 13. Antall listeinnbyggere på liste uten fast lege.

Figur 13. Antall listeinnbyggere på liste uten fast lege.

Figur 14. Andel listeinnbyggere uten fast lege. 

Figur 14. Andel listeinnbyggere uten fast lege.

Figur 15. Antall lister med fast ansatt lege- alle lister inkludert*.

Figur 15. Antall lister med fast ansatt lege- alle lister inkludert *.  (*Inkluderer ubesatte lister registret som liste med fast ansettelse. Kan endres ved inngåelse av ny fastlegeavtale.)

* Inkluderer ubesatte lister registret som liste med fast ansettelse. Kan endres ved inngåelse av ny fastlegeavtale.

Figur 16. Andel lister med fast ansatt lege- alle lister inkl.*

Figur 16. Andel lister med fast ansatt lege- alle lister inkl.* (* Inkluderer ubesatte lister registret som liste med fast ansettelse. Kan endres ved inngåelse av ny fastlegeavtale.)

* Inkluderer ubesatte lister registret som liste med fast ansettelse. Kan endres ved inngåelse av ny fastlegeavtale.

Figur 17. Antall lister med fast ansatt lege (fastlønn)- kun lister med fast lege. 

Figur 17. Antall lister med fast ansatt lege (fastlønn)- kun lister med fast lege.

Figur 18. Andel lister med fast ansatt lege- kun lister med fast lege.

Figur 18. Andel lister med fast ansatt lege- kun lister med fast lege.

 

Siste faglige endring: 13. mai 2024