Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Problemstillinger

Hovedfokus i rapporten er barn og unges kontakt med helsetjenester etter utskrivning fra døgnbehandling i PHV-BU i 2021 og ett år fram i tid.

Følgende tema/spørsmål søkes belyst i rapporten:

  • Hvilke tjenester i spesialisthelsetjenesten og i kommunale helse- og omsorgstjenester var barn og unge i kontakt med det første året etter utskrivning fra PHV-BU?
  • Kronologi og bruk av tjenester i ulike faser av forløpet etter utskrivning fra PHV-BU
    • Bruk av tjenester per måned gjennom forløpets første år
    • Omfang pasienter som var tjenestemottakere fram til gitte tidspunkt i forløpet
    • Tid til første kontakt etter utskrivning for ulike tjenester
  • Analyse av utvalgte pasientgruppers tjeneste-kontakter etter døgnbehandling i PHV-BU, og kjennetegn ved forløpene.

I rapporten belyses geografiske variasjoner (region, helsefelleskapsområde) og variasjon knyttet til egenskaper ved pasientene (kjønn, alder, diagnose).

Siste faglige endring: 23. januar 2024