Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Definisjon av Avansert hjemmesykehus for barn

Et hjemmesykehus for barn er en enhet i spesialisthelsetjenesten, tilhørende barne- og ungdomsavdelingen i et sykehus. I stedet for at barnet ligger på sykehuset, er barnet innskrevet i hjemmesykehuset og oppholder seg hjemme, med tilsyn og behandling fra hjemmesykehusets sykepleiere og leger. Hjemmesykehus for barn som organiseres på denne måten, blir ofte kalt Avansert hjemmesykehus for barn/unge for å markere at det er spesialisthelsetjenesten, med fagområdet pediatri, som er ansvarlig for driften. Barn og unge med andre sykdommer kan også få tilbud om hjemmesykehus etter avtale med respektive fagspesialitet. Hjemmesykehusets tilbud er derfor uavhengig av barnets/ungdommens diagnose. Det er naturlig at et Avansert hjemmesykehus samarbeider med alle enheter for barn og unge i sitt sykehus/sin helseregion og har god kontakt med helse- og omsorgstjenesten i kommunen der barnet bor. Hjemmet er en god arena for samhandling, slik at kommune- og spesialist-helsetjenesten får laget en god overgang for barnet og familien ved utskrivning fra (hjemme)sykehuset. Dette er spesielt viktig for barn og unge med kroniske sykdommer, som trenger oppfølging både av kommunal- og spesialisthelsetjeneste.

Barn og unge som akutt henvises til spesialisthelsetjenesten, blir først vurdert i sykehus, for eventuelt å overføres til hjemmesykehus når tilstanden er avklart og stabil og behandling er startet.

Siste faglige endring: 24. juni 2021