Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Begrunnelse for hjemmesykehus for barn

Helse og utvikling for barn henger nøye sammen med trivsel og trygghet. En sykehusinnleggelse og opphold på sykehus innebærer psykiske belastninger for barn, til dels alvorlige. Sykehuset innebærer en fremmed, uforutsigbar og til dels skremmende tilværelse og opplevelse, der barnet er rykket vekk fra de trygge rammene rundt livet. Foreldres tilstedeværelse er ikke nok til å trygge barnet. Å få behandling hjemme er ikke uproblematisk for alle barn, men for de aller fleste utgjør det en betydelig og grunnleggende forskjell fra behandling på sykehuset. Det trygge, kjente og forutsigbare hjemme, sammen med familien, påvirker trivsel med søvn, lek, ernæring og glede som viktige faktorer, som igjen påvirker helse og utvikling positivt (6-8). Når man sier at barn blir fortere friske hjemme, er det på bakgrunn av dette. I tillegg til å bli fortere friske av tilstanden de får behandling - /er innlagt for, innebærer hjemmebehandling, begrunnet i det foregående, også en betydelig forebyggende helsegevinst sammenlignet med sykehusopphold.

Det foreligger lite spesifikk forskning på barns gevinst av hjemmesykehus, men det foreligger solid forskning om barns reaksjon og helseutfordring på grunn av sykehusopphold og sykehusbehandling, samt på betydningen av trygghet og trivsel i barnets helse og utvikling. Erfaringen fra hjemmesykehusdrift i Norge og andre land støtter opp under dette (9-11). Tilbakemeldinger fra brukere forteller om lavere stressnivå og økt livskvalitet for hele familien, som indikerer helsegevinst for alle på kort og lang sikt. Hjemmebasert spesialisthelsetjeneste for barn er pasientens helsetjeneste og barnsbeste.

Siste faglige endring: 24. juni 2021