Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forord

PriceWaterhouseCoopers AS (PwC) har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en evaluering av tannhelsetilbud til personer utsatt for tortur og overgrep og personer med odontofobi (“TOO-tilbudet”). Det overordnede målet med evalueringen har vært å få kunnskap om i hvilken grad TOO-tilbudet har fungert i henhold til intensjonen om å gi et tilrettelagt tannhelsetilbud organisert av fylkeskommunene til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi).

Våre vurderinger bygger på informasjon gjennom dokumentstudier, datamateriale, intervjuer med ansatte og ledere i TOO-tilbudet og en rekke aktører i tilknytning til TOO-tilbudet, samt spørreundersøkelser blant pasienter, ansatte og ledere tilknyttet TOO-tilbudet. PwC har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av informasjonen som har fremkommet, og vi innestår ikke for at den er fullstendig, korrekt og presis.

Prosjektet er gjennomført fra februar til juli 2020. Arbeidet er gjennomført av Helge Dønnum, Jonas Lurås Hammer og Karsten Rieck fra PwC med bistand fra Borrik Schjødt (psykologspesialist), Hilde Nordgarden (tannlege, PhD) og Sandra Zerajic (tannlege). Helge Dønnum har vært prosjektleder. Kontaktperson i Helsedirektoratet har vært Lene Helweg-Larsen.

Vi takker for et spennende oppdrag og god kommunikasjon med Helsedirektoratet underveis i prosjektet.

Oslo, 2.juli 2021

 

Roger Mortensen
Partner, PricewaterhouseCoopers AS
 

Siste faglige endring: 09. september 2021