Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 7: Figurtabeller for kapittel 4–8

Regnearkene nedenfor inneholder tallgrunnlaget figurene i rapporten er basert på. Også noen tall som omtales i rapporten, men som ikke fremgår direkte i figurene, for eksempel for aldersgruppene samlet, er inkludert. For kapittel 8, som omhandler CP, inneholder tabellene også informasjon for undergruppene med dyskinetisk og ataktisk CP.

Kapittel 4 - spesialist

Kapittel 5 – kommune

Kapittel 6 – utviklingshemming

Kapittel 7 – autisme

Kapittel 8 – cerebral parese

Siste faglige endring: 18. januar 2024