Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 5: Enheter for pasienter med habiliteringsbehov

Tabellen viser enheter som tilbød habiliteringstjenester i 2022. All aktivitet ble inkludert hos de fleste, med noen unntak[59]. RESH-id er hver enhet sin unike kode i Register for enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH), og er søkbar hos Norsk helsenett.

Tabell V5.1: Enheter i spesialisthelsetjenesten som tilbød habiliteringstjenester i 2022.

Helseforetak

Enhet

Type

Aldersgruppe

Sektor

RESH-id

Akershus universitetssykehus

Barne- og ungdomsseksjonen habilitering

Habilitering

Barn og unge

Somatikk

706995

Akershus universitetssykehus

Voksenhabilitering avdeling

Habilitering

Voksne

Somatikk

108101

Oslo universitetssykehus

Seksjon for nevrohabilitering - barn, Ullevål

Habilitering

Barn og unge

Somatikk

110088

Oslo universitetssykehus

Seksjon for nevrohabilitering - barn, Rikshospitalet

Habilitering

Barn og unge

Somatikk

4213025

Oslo universitetssykehus

Psykiatri og utviklingshemning, seksjon

Annen særlig relevant

Voksne

VOP

110056

Oslo universitetssykehus

Avdeling for nevrohabilitering

Habilitering

Voksne

Somatikk

700381

Sykehuset i Vestfold

Glenne regionale senter for autisme

Autisme

Alle

BUP, VOP

104433

Sykehuset i Vestfold

Habiliteringsavdeling

Habilitering

Alle

Somatikk

700463

Sykehuset Innlandet

Habilitering

Habilitering

Alle

Somatikk

4213562

Sykehuset Telemark

Habilitering barn og unge

Habilitering

Barn og unge

Somatikk

4205407

Sykehuset Telemark

BUP Autisme seksjon

Autisme

Barn og unge

BUP

4216190

Sykehuset Telemark

Habilitering voksne

Habilitering

Voksne

Somatikk

4208189

Sykehuset Østfold

Habiliteringstjenesten barn og unge

Habilitering

Barn og unge

Somatikk

700186

Sykehuset Østfold

Habiliteringstjenesten voksen

Habilitering

Voksne

Somatikk

4208482

Sørlandet sykehus

Habiliteringsseksjon for barn og unge

Habilitering

Barn og unge

Somatikk

103625

Sørlandet sykehus

FASD Regionalt kompetansesenter

Annen særlig relevant

Barn og unge

Somatikk

4210307

Sørlandet sykehus

Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB)

Habilitering

Barn og unge

Somatikk

4218247

Sørlandet sykehus

Voksenhabilitering

Habilitering

Voksne

Somatikk

707533

Vestre Viken

Habiliteringsavdeling

Habilitering

Alle

Somatikk

103672

Vestre Viken

Seksjon for utviklingshemming og autismediagnoser

Annen særlig relevant

Alle

VOP

4214423

Helse Bergen

PBU Spesialpoliklinikken

Annen særlig relevant

Barn og unge

BUP

107272

Helse Bergen

BUK Habilitering

Annen særlig relevant

Barn og unge

Somatikk

700966

Helse Bergen

Habiliteringsavdelinga for vaksne

Habilitering

Voksne

Somatikk

104842

Helse Fonna

Habiliteringsavdeling

Habilitering

Alle

Somatikk

112844

Helse Fonna

Seksjon for lærevansker og utviklingsforstyrrelser (LUP)

Annen særlig relevant

Voksne

VOP

701199

Helse Førde

Vaksenhabilitering poliklinikk

Habilitering

Voksne

VOP

4209279

Helse Stavanger

Autisme enhet

Autisme

Barn og unge

BUP

110584

Helse Stavanger

Avdeling Barne- og ungdomshabilitering

Habilitering

Barn og unge

Somatikk

114293

Helse Stavanger

Mobilt innsatsteam

Annen særlig relevant

Voksne

VOP

109588

Helse Stavanger

Seksjon for habilitering

Habilitering

Voksne

Somatikk

114483

Helse Møre og Romsdal

Habilitering barn og ungdom Kristiansund og Ålesund

Habilitering

Barn og unge

Somatikk

4213519

Helse Møre og Romsdal

Seksjon for vaksenhabilitering Molde

Habilitering

Voksne

Somatikk

104026

Helse Møre og Romsdal

Seksjon for vaksenhabilitering Ålesund

Habilitering

Voksne

Somatikk

109648

Helse Nord-Trøndelag

Habilitering barn Levanger

Habilitering

Barn og unge

Somatikk

108196

Helse Nord-Trøndelag

Habilitering barn Namsos

Habilitering

Barn og unge

Somatikk

113154

Helse Nord-Trøndelag

Habiliteringstjeneste voksne Namsos

Habilitering

Voksne

VOP

105929

Helse Nord-Trøndelag

Habiliteringstjeneste voksne Levanger

Habilitering

Voksne

VOP

113061

St. Olavs hospital

Habiliteringsteam

Habilitering

Barn og unge

Somatikk

111666

St. Olavs hospital

Habiliteringspoliklinikk

Habilitering

Barn og unge

Somatikk

111667

St. Olavs hospital

Habiliteringstjenesten for voksne poliklinikk

Habilitering

Voksne

VOP

108435

St. Olavs hospital

Psykose-rehab. spesialpost 3 RPUA poliklinikk

Annen særlig relevant

Voksne

VOP

4215066

St. Olavs hospital

Psykose-rehab. spesialpost 3 RPUA

Annen særlig relevant

Voksne

VOP

4215067

Finnmarkssykehuset

Habiliteringsavdeling barn

Habilitering

Barn og unge

Somatikk

4211622

Finnmarkssykehuset

Habiliteringsavdeling voksen

Habilitering

Voksne

Somatikk

4211623

Helgelandssykehuset

Habiliteringsavdeling

Habilitering

Alle

VOP

4210620

Nordlandssykehuset

Autismeteam Bodø

Autisme

Barn og unge

BUP

100616

Nordlandssykehuset

Habiliteringsavdeling barn

Habilitering

Barn og unge

Somatikk

4209876

Nordlandssykehuset

Psykiatrisk innsatsteam Vensmoen

Annen særlig relevant

Voksne

VOP

100601

Nordlandssykehuset

Habiliteringsavdeling voksen

Habilitering

Voksne

Somatikk

4210034

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Habiliteringsavdeling barn og unge

Habilitering

Barn og unge

Somatikk

700509

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Autismeteam Tromsø

Autisme

Barn og unge

BUP

4212543

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Habiliteringsavdeling voksen

Habilitering

Voksne

Somatikk

601124

Privat

Valnesfjord Helsesportsenter

Annen særlig relevant

Alle

Somatikk

4213719

Privat

Beitostølen Helsesportsenter

Annen særlig relevant

Alle

Somatikk

4213763

Privat

PTØ Gardermoen

Annen særlig relevant

Alle

Somatikk

4213879

Privat

PTØ Stavanger

Annen særlig relevant

Alle

Somatikk

4214449

Privat

Barnas fysioterapisenter

Annen særlig relevant

Barn og unge

Somatikk

4214065

 

 

[59] Helsesportssentrene har mye rehabilitering, og denne aktiviteten ble forsøkt ekskludert. Autismeteamet til Helse Bergen inngår sammen med to andre team ved spesialpoliklinikken i BUP. Fra seksjonen ble kun aktivitet hos pasienter med diagnostisert autismespekterforstyrrelse inkludert.

Siste faglige endring: 18. januar 2024