Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Datakilde

Data som omhandler tjenester i spesialisthelsetjenesten er fra Norsk pasientregister (NPR). Offentlig finansierte opphold og konsultasjoner ved private sykehus, avtalespesialister og rehabiliteringsinstitusjoner inngår i NPR, mens privatfinansiert aktivitet er ekskludert. Data som omhandler mottatte kommunale tjenester er hentet fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR- helse og omsorg og KPR-KUHR).

I analysen viser vi dag- eller polikliniske kontakter, samt døgnopphold, i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og somatikk. Dette skillet er basert på organisering (hvor aktiviteten finner sted), og i somatisk sektor inkluderes også aktivitet i rehabiliteringsinstitusjoner. Habilitering vil kunne foregå innen både psykisk helsevern og somatisk sektor, og kriteriene for hva som regnes som habilitering i denne rapporten er definert nedenfor.

Siste faglige endring: 18. januar 2024