Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Informasjonstiltak etter lanseringen i 2016 for å gjøre verktøyene kjent

I påvente av at Beslutningsstøtte skulle bli tilgjengelig i sykmelders EPJ, ble det iverksatt en rekke tiltak for å informere om beslutningsstøtte for sykmelder, Faglig veileder for sykmelder (som beslutningsstøtte er en del av) og ny statistikkløsning for sykmelder:

Implementering i legenes verktøy

  • NEL (Norsk elektronisk legehåndbok) som benyttes som oppslagsverk av svært mange leger, har tatt inn diagnosespesifikke anbefalinger hentet fra beslutningsstøtte, under emneknaggen trygdemedisin.

Informasjon på aktuelle arenaer

  • Representanter for Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet har sammen stilt opp med informasjon på stands i ulike sammenhenger, der brukergruppen har vært samlet. Både skriftlig, muntlig og nettbasert informasjon er benyttet i denne sammenheng.

Nidaroskongressen og allmennmedisinsk våruke, er eksempler på steder der vi har hatt stand.

  • For å informere brukergruppen, har vi hatt annonser i tidsskrift for Den norske legeforening.
  • Tilgang til sykmelderstatistikk finnes på NAV sine hjemmesider, under rubrikken NAV og samfunn. Der kan sykmelder logge seg inn og finne informasjon om egen sykmeldingspraksis, samt sammenligne egen praksis med andres. Noen EPJ-leverandører har implementert tilgang direkte fra EPJ-systemet til stedet på nav.no der sykmelder kan logge seg inn i egen statistikk.

Undervisning

  • Helsedirektoratet har undervist på NTNU om Faglig veileder med beslutningsstøtte til legestudentene. Dette er et tiltak som studentene har gitt svært positive tilbakemeldinger på. Det er også undervist om beslutningsstøtten og statistikken for legestudenter på de andre universitetene.
  • Undervisning om sykmeldingsarbeid på Høgskulen på Vestlandet for fysioterapistudenter i spesialisering.
  • Det obligatorisk nettbasert kurs for sykmeldere, som ligger på NAV sine hjemmesider, krever kunnskap om beslutningsstøtte. 
  • Trygdefaglig kurs for kiropraktorer og manuell-terapeuter arrangeres to ganger i året ved Universitetet i Oslo (UiO). «Kiropraktor og manuell-terapeut som skal dokumentere arbeidsuførhet må ha gjennomført opplæring i trygdefaglige emner mv. Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter nærmere bestemmelser om omfang av opplæringen» I denne sammenheng blir det og informert om beslutningsstøtte og statistikk.
  • NAV har informert/har hatt opplæring internt om verktøyene, i tillegg at det er lagt ut informasjon både på intern nettside og på nav.no.

Siste faglige endring: 13. november 2019