Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.17. 17/28390 Vurdering av kodepraksis ved døgnopphold med permisjoner

Avregningsutvalget har i løpet av de siste årene behandlet sak på bakgrunn av observasjon av en god del korte opphold hvor pasienten har hatt permisjonstid lik liggetid. Utvalget har særlig konsentrert seg om opphold med liggetid=permisjonstid=1. Det betyr at pasienten ikke har overnattet ved sykehuset.

I tilfeller der helsehjelpen foregår over to eller flere dager, uten at pasienten overnatter i sykehusavdeling, skal behandlingsaktiviteten ikke rapporteres som ett sammenhengende avdelingsopphold med permisjon (ISF regelverk 2019; kapittel 5.15).

I sin bestilling til Avregningsutvalget for 2018, ønsket Helsedirektoratet at Avregningsutvalget prioriterte denne saken, og vurderte beregningsmåten som er brukt i tidligere avregninger. Etter dette er det bedt om videre oppfølging av saken. 

Utvalgets vurderinger

Analyse av data viser at andelen av opphold med permisjon i ett døgn av alle innleggelser som er på kun ett døgn, er gått ned sammenliknet med tidligere år. Dette er en positiv utvikling, men det er fortsatt en helt klar registreringsfeil å ha innleggelse der det er permisjon i hele innleggelsestiden. Dette gjelder også innleggelse på to eller tre døgn.

Denne saken er behandlet over flere år, og det er kjent at opphold der permisjonstid er like lang som liggetiden ikke skal rapporteres som innleggelser. Avregningsutvalget anbefaler derfor at for ABF 2020 skal alle opphold med liggetid på 1, 2 eller 3 døgn, og med lik liggetid og permisjonstid, avregnes. Opphold der vekten ville blitt lik om det er registrert innleggelse eller dagopphold holdes utenfor avregningen. Rehabilitering, det vil si opphold i DRG 462A og DRG 462B, skal også holdes utenfor slik det er gjort tidligere. Den anbefalte avregningen vil omfatte flere helseforetak og institusjoner i alle regioner.

For opphold med ett liggedøgn vil opphold med dagkirurgi gis ISF-poeng tilsvarende en gjennomsnittsvekt for dagkirurgi pluss poliklinikk. Opphold uten dagkirurgi avregnes som to dagopphold med gjennomsnittsvekt dagmedisin.

For opphold med to liggedøgn vil opphold med dagkirurgi gis ISF-poeng tilsvarende en gjennomsnittsvekt for dagkirurgi pluss to for poliklinikk. Opphold uten dagkirurgi avregnes som tre dagopphold med gjennomsnittsvekt dagmedisin.

For opphold med tre liggedøgn vil opphold med dagkirurgi gis ISF-poeng tilsvarende en gjennomsnittsvekt for dagkirurgi pluss tre for poliklinikk. Opphold uten dagkirurgi avregnes som fire dagopphold med gjennomsnittsvekt dagmedisin.

Anbefaling

Avregningsutvalget anbefaler en avregning av alle innleggelser på ett, to eller tre døgn og med lik liggetid og permisjonstid.  Dette gjelder for alle helseforetak og institusjoner som har rapportert slike opphold.

Sist faglig oppdatert: 30. november 2021