Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.3Vedlegg 3: Innholdsmatrise for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, inkludert svangerskaps- og barselsomsorg og helsestasjon for ungdoms (HFU)

 1. Informasjon og samtykke
 2. Familie og nettverk
 3. Søvn
 4. Ernæring
 5. Tannhelse
 6. Vekst og utvikling
 7. Samspill?
 8. Fysisk helse
 9. Psykisk helse
 10. Syn, hørsel og språk
 11. Samspill, mestring, trivsel og , evt tilknytning
 12. Seksuell helse
 13. Mobbing
 14. Vold og overgrep
 15. Miljø og sikkerhet
 16. Tobakk og rusmidler

Statuskode per kategori

Forklaring

OK

Veiledet og/eller observert og alt er ok(en knapp gir mulighet til å hake av alle) hvis det er noe som må følges opp mer på et tema kan de bruke kode der.

IT

Ikke tatt opp tema eller gjort observasjoner. Gir oversikt over temaer som ikke er snakket om.

OBS

Veiledet og/eller observert/spørsmål fra foreldre om noe som bør følges opp, ser det an til neste gang og tar det opp igjen. (burde kanskje trigge åpen felt for kommentar ?)

E

Følges opp med ekstrakonsultasjon    oppfølgingssamtale                 

Henvist

Andre kommunale tjenester

Veiledet og/eller observert med grunn til henvisning. Fulgt opp med å henvise til riktig instans. (burde kanskje trigge åpen felt for kommentar ?)

 

Andre tjenester utenfor kommunen

Statuskode per konsultasjon

Forklaring

Ikke møtt

Bruker møtte ikke opp.

Avbestilt/Utsatt

Av tjeneste

Avtalt ny time

Av bruker

TS

Eksternt tverrfaglig samarbeid er etablert med ulike aktører: Barnehage, skole, PPT, psykisk helse, fastlege, fysioterapeut mm

TT

Bruk av tolk

Siste faglige endring: 31. oktober 2022