Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bakgrunn

Helse- og omsorgsdepartementet har de siste årene iverksatt en rekke tiltak som for å skape en fremtidsrettet allmennlegetjeneste og en bærekraftig fastlegeordning som gir befolkningen allmennlegetjenester av høy kvalitet. Helsedirektoratet har ansvaret for gjennomføringen og oppfølgingen av tiltakene, og en del av dette er å følge med på utviklingen og status i tjenesten.

Direktoratets rapportering består i 2023 av den brede årlige rapporten i mai, en mindre omfattende rapport (denne) som publiseres i oktober, og månedlige oppdaterte tall om fastlegeordningen.

Denne rapporten presenterer tall fra FLO[1] per 1.september, med noen oppdateringer per 1. oktober. Videre legges det fram oppdaterte tall om LIS1 og ALIS tilskuddet. Aktivitetstallene fra KPR[2] er inkludert fram til og med juni måned. Som vedlegg til rapporten publiseres det statistikk på fylkes- og kommunenivå, og etter kommunestørrelse. Helsedirektoratet publiserer tre nasjonale kvalitetsindikatorer om legetjenester ved norske sykehjem, samt flere om bruk av antibiotika. Resultatene for 2022 er også inkludert i rapporten.

 

Fotnoter

[1] Helfos IKT-løsning for å administrere fastlegeordningen

[2] Kommunalt pasient og brukerregister

Siste faglige endring: 20. oktober 2023