KAPITTEL 5
Forløpstider – rusbehandling (TSB) pakkeforløp

Forløpstidene måles og følges med på ved at koder legges inn på definerte målepunkter i forløpet. Forløpstidene er veiledende. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven og forskrift om prioritering av helsetjenester.

Forløpstider
Fra første fremmøte i TSB til klinisk beslutning etter basis utredning Poliklinikk (basis utredning) Inntil 21 kalenderdager (3 uker)
Fra første fremmøte i TSB til klinisk beslutning etter basis utredning Døgnenhet (basis utredning) Inntil 7 kalenderdager (1 uke)
Fra avsluttet avrusning til annen behandling starter Poliklinikk (avrusning) Inntil 3 kalenderdager
Fra avsluttet avrusning til annen behandling starter Døgnenhet (avrusning) 0 kalenderdager
Fra klinisk beslutning etter ferdig utredning til første evaluering Poliklinikk (evalueringspunkter) Inntil 7 kalenderdager (1 uke)
Fra klinisk beslutning etter ferdig utredning til første evaluering Døgnenhet (evalueringspunkter) Inntil 7 kalenderdager (1 uke)
Tid mellom hver evaluering Poliklinikk (evalueringspunkter) Inntil 56 kalenderdager (8 uker)
Tid mellom hver evaluering Døgnenhet (evalueringspunkter) Inntil 42 kalenderdager (6 uker)

Sist faglig oppdatert: 04. februar 2019