KAPITTEL 6
Forløpstider i pakkeforløp for brystkreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven §2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøteutredende avdeling7 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling tilavsluttet utredning (beslutning tas)7 kalenderdager
Fra avsluttet utredning tilstart behandlingKirurgisk behandling 13 kalenderdager
Fra avsluttet utredning tilstart behandlingMedikamentell behandling 10 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling 27 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling 24 kalenderdager

Sist faglig oppdatert: 22. juli 2016