6. Forløpstider i pakkeforløp for akutt leukemi

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling2 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)5 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling1 kalenderdag
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling 8 kalenderdager

Sist faglig oppdatert: 20. juli 2016