Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

NUIT (Prioriteringsutvalet)

NUIT innstiller årleg prioritering av nasjonal e-helseportefølje. I tillegg gir NUIT råd og tilrådingar i taktiske og strategiske problemstillingar.

Bakgrunn og formål

NUIT blei etablert i 2012 for å sikre prioritering av nasjonale IKT-tiltak i helse- og omsorgssektoren.

Formålet til NUIT er å gi råd om prioriteringar, følgje opp gjennomføring av nasjonal e-helseportefølje, vegkart og nasjonal e-helsestrategi, og tilrå strategiske tema til Nasjonalt e-helseråd.

Ansvar og oppgåver

NUIT skal:

  • gi råd om prioritering av nasjonale e-helsetiltak
  • følgje opp gjennomføring av nasjonal e-helseportefølje og vegkart, og tilrå risikoreduserande tiltak
  • følgje opp gjennomføring av nasjonal e-helsestrategi og gi tilrådingar til prioriteringar og nødvendige justeringar, og dessutan løfte sentrale behov til Nasjonalt e-helseråd
  • tilrå strategiske tema til Nasjonalt e-helseråd, og foreslå strategiske saker frå sektor, som skal behandlast i rådsmodellen. NUIT skal som hovudregel i forkant behandle saker som skal til Nasjonalt e-helseråd
  • foreslå saker for behandling i NUFA, før vidare behandling i NUIT, ved behov for drøfting av problemstillingar innan helsefag, innbyggjarperspektivet eller arkitektur.
  • gi råd i prinsipielle og strategiske vurderingar i programma knytt til strategisk innretning, heilskapleg prioritering og finansiering
  • gi råd om investeringar og tiltak i nasjonal e-helseportefølje som medfører endring i kostnader til forvaltning og drift av dei nasjonale e-helseløysingane

Møter og saksdokument

Mal for toppnotat til NUIT (word)

2024

15.02.2024

Sakspapir møte i NUIT 15. februar 2024 (PDF)

Vedlegg 2A Sak 4-24 Strategi oppfølging Q1 2024 (PDF)

Vedlegg 4A Sak 6-24 Drift og forvaltningskostnader Norsk helsenett SF (PDF)

Vedlegg 5A Sak 7-24 Veikart Helsenorge des 23 (PDF)

Presentasjon til NUIT 15. februar 2024 (PDF)

Referat NUIT 15. februar 2024 (PDF)

15.05.2024

Agenda og sakspapir møte i NUIT 15. mai 2024 (PDF)

Presentasjon til NUIT 15. mai 2024 (PDF)

Referat NUIT 15. mai 2024 (PDF)

05.09.2024

14.11.2024

2023

16.02.2023

Sakspapir møte i NUIT 16. februar 2023 (PDF)

Vedlegg 4A_Sak 5-23_SFM Estimater for drift og forvaltning (PDF)

Vedlegg 7A Sak 8-23 Plan for realisering av Nasjonal e-helsestrategi februar 2023 (PDF)

Vedlegg 7B Sak 8-23 Nasjonal e-helsestrategi Q1 2023 (PDF)

Vedlegg 8A_Sak 9-23_ Notat oppsummering av høringsinnspill plan legemidler (PDF)

Presentasjon møte i NUIT 16. februar 2023 (PDF)

Referat NUIT 16. februar 2023 (PDF)

25.05.2023

Sakspapir møte i NUIT 25. mai 2023 (PDF)

Vedlegg 4A Sak 17-23 Notat Oppdrag om indikatorer TB 2023 (PDF)

Vedlegg 5A Sak 18-23 Felles journalløft for kommuner utenfor helseregionen Midt-Norge (PDF)

Presentasjon til NUIT 25. mai 2023 (PDF)

Referat NUIT 25. mai 2023 (PDF)

14.09.2023

Sakspapir møte i NUIT 14. september 2023 (PDF)

Vedlegg 5A Sak 32-23 EHDS forordningsforslaget - European Health Data Space (PDF)

Vedlegg 8A Sak 35-23, foreløpig versjon av Veikart for nasjonal e-helsestrategi (PDF)

Presentasjon møte i NUIT 14. september 2023 (PDF)

Referat NUIT 14. september 2023 (PDF)

Ekstra møte 31.10.2023

Sakspapir ekstramøte i NUIT 31. oktober 2023 (PDF)

Vedlegg 1A Sak 43-23 Digital Samhandling - Estimat NHN 2024 v.1.0 (PDF)

Vedlegg 1B Sak 43-23 Digital Samhandling - Estimat E-helse 2024 v.1.0 (PDF)

Vedlegg 1C Sak 43-23 Innspill fra programstyrene til PLL og. PDS v.1.0 (PDF)

Presentasjon til ekstramøte NUIT 31. oktober 2023 (PDF)

Referat ekstramøte NUIT 31. oktober 2023 (PDF)

16.11.2023

Sakspapir møte i NUIT 16. november 2023 (PDF)

Vedlegg 2A Sak 48-23 Felles rammer og anbefalinger for anskaffelser av journalløsninger (PDF)

Vedlegg 6A Sak 52-23 Veikart for nasjonal e-helsestrategi (PDF)

Vedlegg 6B Sak 52-23 Plan for Realisering av Nasjonal e-helsestrategi 2024 – indikatorer og prosessbeskrivelse (PDF)

Presentasjon til NUIT 16. november 2023 (PDF)

Referat NUIT 16. november 2023 (PDF)

Leitar du etter eldre møtedokumenter?

Ta kontakt med Sekretariatet for nasjonal rådsmodell for e-helse

Mandat

Mandat for NUIT (PDF)

Representantar i NUIT

NUIT blir leidd av Helsedirektoratet.

NUITs samansetjing skal i hovudsak reflektere aktørane i Nasjonalt e-helseråd.

Representantar i NUIT
NavnVirksomhet
Mariann Hornnes (Leder av NUIT)Helsedirektoratet
Liv Heidi Brattås RemoHelsedirektoratet
Asbjørn FinstadKS
Terje WistnerKS
Harald Sundt-OhlsenOslo kommune
Kristin BrekkeBergen kommune
Terje JørgensenBodø kommue
Odd RuudMoss kommune
Bjørn NilsenHelse Nord RHF
Ole Jørgen KirkelutenHelse Vest RHF
Per Olav SkjesolHelse Midt RHF
Ole Johan KvanHelse Sør-Øst RHF
Roger SchaefferFolkehelseinstituttet
Petter BrelinLegeforeningen
Anne-Lise HärterApotekforeningen
Bente ChristensenNorsk Sykepleierforbund
Bodil Rabben

Norsk helsenett SF (NHN)

Jon KirknesKreftforeningen

Eva Buschmann

FFO

Kontakt

Sekretariatet for nasjonal rådsmodell for e-helse: nasjonal.radsmodell@helsedir.no

Først publisert: 24.05.2024 Siste faglige endring: 24.05.2024 Se tidligere versjoner