Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

NUFA (Fagutvalet)

NUFA er et fagutvalg hvor sentrale fagpersoner innen helsefag og arkitektur og innbyggerbehov er representert for å gi råd og vurderinger.

Bakgrunn og formål

NUFA er eit fagutval kor sentrale fagpersonar innan helsefag og arkitektur og innbyggjarbehov er representert for å gi råd og vurderingar.

Fagutvalet og arkitekturutvalet blei i 2010 etablert som to separate utval, men har i praksis fungert som eitt utval (NUFA) dei siste åra.

Formålet til NUFA er å gi råd og tilrådingar om helsefaglege behov, innbyggjars behov og arkitekturval på e-helseområdet.

Ansvar og oppgåver

NUFA skal:

  • gi råd vedrørande sentrale faglege problemstillingar innan helsefag, innbyggjars behov og arkitektur
  • gi råd om nasjonal arkitekturstyring og rammer
  • gi innspel og råd om faglege behov som kan påverke framtidige initiativ og justering av mål i nasjonal e-helsestrategi
  • synleggjere behov og tilrå nye normerande produkt om standardar, kodeverk, terminologi, arkitektur, informasjonssikkerheit osb., og dessutan gi råd i relevante problemstillingar knytt til desse
  • drøfte problemstillingar innan helsefag, arkitektur eller innbyggjarperspektivet på førespurnad frå NUIT

Mal for toppnotat til NUFA (word)

Møter i 2024

24. – 25.01. 2024

Sakspapir NUFA 24. - 25. januar 2024 (PDF)

Vedlegg 5A Sak 6-24 Rapport fra arbeidsgruppe - Norsk involvering i IHE (PDF)

Presentasjon NUFA 24. - 25. januar 2024 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 24. - 25. januar 2024 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 24. - 25. januar 2024 (PDF)

24. – 25.04.2024

Sakspapir NUFA 24. - 25. april 2024 (PDF)

Vedlegg 7A Sak 17-24 Bedre tilgang til informasjon om frisklivs-, lærings- og mestringstilbud – Utfordringer og behov (PDF)

Presentasjon NUFA 24. - 25. april 2024 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 24. - 25. april 2024 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 24. - 25. april 2024 (PDF)

28.– 29.08.2024

30. – 31.10.2024

Møter i 2023

25. – 26.01.2023

Sakspapir NUFA 25. - 26. januar 2023 (PDF)

Vedlegg 5A_Sak 7-23_Trendkort 2023 (PDF)

Presentasjon NUFA 25. - 26. januar 2023 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 25. - 26. januar 2023 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 25. - 26. januar 2023 (PDF)

26. – 27.04.2023

Sakspapir NUFA 26. - 27. april 2023 (PDF)

Vedlegg 4A_Sak 16-23_EHDS forordningsforslaget - European Health Data Space (PDF)

Presentasjon NUFA 26. - 27. april 2023 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 26. - 27. april 2023 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 26. - 27. april 2023 (PDF)

30. – 31.08.2023

Sakspapir NUFA 30. - 31. august 2023 (PDF)

Presentasjon NUFA 30. - 31. august 2023 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 30. - 31. august 2023 Dag 2 - Temadag Helseplattformen (PDF)

Referat NUFA 30. - 31. august 2023 (PDF)

25. – 26.10.2023

Sakspapir NUFA 25. - 26. oktober 2023 (PDF)

Vedlegg 4A Sak 38-23 Nasjonal e-helsestrategi - Konkretisering og operasjonalisering av mål 1 (PDF)

Vedlegg 8A Sak 41-23 Handlingsplan Normen 2024 (PDF)

Presentasjon NUFA 25. - 26. oktober 2023 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 25. - 26. oktober 2023 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 25. - 26. oktober 2023 (PDF)

Mandat

Mandat for NUFA (PDF)

Representantar i NUFA

NUFAs samansetjing skal reflektere aktørane i Nasjonalt e-helseråd og NUIT.

I tillegg kan det vere særskilde behov for ytterlegare representasjon i NUFA for å sikre fagleg tyngd innan spesifikke område. NUFA skal ha representasjon frå både helsefagsida og arkitektursida.

Representantar i NUFA
NavnVirksomhet
Hans Löwe Larsen (leiar av NUFA) Helsedirektoratet
Jacob Holter GrundtHelsedirektoratet
Erik HedlundHelsedirektoratet
Knut BerglundHelsedirektoratet
Mohammad Nouri SharikabadFolkehelseinstituttet
Line Andreassen SæleFolkehelseinstituttet
Stine SlørdalHelse Midt-Norge RHF
Lars Henrik HegrenæsHelse Midt-Norge RHF
Jon GuptaHelse Sør-Øst RHF
Per MeinichHelse Sør-Øst RHF
Terje BremnesHelse Vest RHF
Micaela ThierleyHelse Vest RHF
Randi BrendbergHelse Nord RHF
Øyvind BrobackHelse Nord RHF
Anne-Marit RennemoOslo kommune
Ann-Kristin SmildenBærum kommune
Heidi SlagsvoldKS
Kjetil LøyningKS e-helse
Arild IversenBergen kommune
Thor Johannes BragstadTrondheim kommune
Jan Robert JohannessenLegeforeningen
Ronny HoltenNorsk Helsenett SF (NHN)
Arnfinn Aarnes

​Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Sverre UrDiabetesforbundet
Jim J. YangDigitaliseringsdirektoratet
Maren KroghApotekforeningen
Sissel SkarsgårdNorsk Sykepleierforbund
Stein Olav SkrøvsethNasjonalt senter for e-helseforskning
Elin ThygesenUniversitetet i Agder

Kontakt

Sekretariatet for Nasjonal rådsmodell for e-helse: nasjonal.radsmodell@helsedir.no

Først publisert: 22.05.2024 Siste faglige endring: 22.05.2024 Se tidligere versjoner