Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonalt e-helseråd

Nasjonalt e-helseråd er øvste organ i Nasjonal rådsmodell for e-helse og aktørane er representerte ved toppleiarane sine eller representantar for toppleiinga.

Bakgrunn og formål

Nasjonalt e-helsestyre blei etablert i 2016. I 2022 endra utvalet namn til Nasjonalt e-helseråd for å betre spegle faktisk ansvar og formål.

Formålet til Nasjonalt e-helseråd er å gi råd om strategiske vegval på e-helseområdet, og tilrå prioritering og gjennomføring av tiltak for ei heilskapleg e-helseutvikling med effektiv utnytting av ressursane.

Oppgåver og ansvar

Nasjonalt e-helseråd skal:

  • Drøfte og gi tilråding til endringar i rammevilkår som regelverk, finansieringsmodellar, organisering osb.
  • Tilrå felles strategisk retning og prioriterte mål gjennom nasjonal e-helsestrategi med tilhøyrande handlingsplanar. Følgje opp måloppnåing og tilrå nødvendige prioritering og justering av strategien.
  • Tilrå vegkart og nasjonal e-helseportefølje.
  • Drøfte og gi tilråding knytt til strategiske planar eller prioritering og gjennomføring av strategiske e-helsetiltak.
  • Drøfte og gi tilråding til utvalde prinsipielle og strategiske vurderingar i programma knytt til strategisk innretning, heilskapleg prioritering og finansiering.
  • Drøfte og gi tilråding om investeringar og tiltak i nasjonal e-helseportefølje som medfører endringar i kostnader til forvaltning og drift av dei nasjonale e-helseløysingane.
  • Nasjonalt e-helseråd vedtek mandat for NUIT og NUFA. Helsedirektoratet vedtek mandat for Nasjonalt e-helseråd.

Møter og saksdokumenter

Mal for toppnotat Nasjonalt e-helseråd (Word)

Møter 2024

21.03.2024

Agenda og sakspapir Nasjonalt e-helseråd 21. mars 2024 (PDF)

Vedlegg 3A Sak 5-24 Drift og forvaltningskostnader Norsk helsenett SF (PDF)

Vedlegg 4A Sak 6-24 Veikart for Helsenorge (PDF)

Presentasjon til Nasjonalt e-helseråd 21. mars 2024 (PDF)

Referat frå Nasjonalt e-helseråd 21. mars 2024 (PDF)

13.06.2024

Vedlegg 5A Sak 15-24 Felles KI-plan v07 (PDF)

17. – 18.10.2024

05.12.2024

Møter 2023

16.03.2023

Agenda og sakspapir Nasjonalt e-helseråd 16. mars 2023 (PDF)

Vedlegg 2A_Sak 3-23_Plan for realisering av Nasjonal e-helsestrategi februar 2023 (PDF)

Vedlegg 2B_Sak 3-23_Nasjonal e-helsestrategi Q1 2023 (PDF)

Vedlegg 4A_Sak 5-23_Evaluering av prismodeller - Innspillsnotat, 3. mars 2023 (PDF)

Presentasjon frå Nasjonalt e-helseråd 16. mars 2023 (PDF)

Referat frå Nasjonalt e-helseråd 16. mars 2023 (PDF)

23.06.2023

Agenda og sakspapir Nasjonalt e-helseråd 23. juni 2023 (PDF)

Vedlegg 3A Sak 15-23 Tallgrunnlag Norsk helsenett SF 17.04.23 (PDF)

Presentasjon frå Nasjonalt e-helseråd 23. juni 2023 (PDF)

Referat frå møte i Nasjonalt e-helseråd 23. juni 2023 (PDF)

03. – 04.10.2023

Agenda og sakspapir Nasjonalt e-helseråd 4. oktober 2023 (PDF)

Presentasjon frå møte i Nasjonalt e-helseråd 4. oktober 2023 (PDF)

Referat frå møte i Nasjonalt e-helseråd 4. oktober 2023 (PDF)

14.12.2023

Agenda og sakspapirer Nasjonalt e-helseråd 14. desember 2023 (PDF)

Vedlegg 6A sak 35-23 Felles rammer og anbefalinger for anskaffelser av journalløsninger (PDF)

Presentasjon frå Nasjonalt e-helseråd 14. desember 2023 (PDF)

Referat frå Nasjonalt e-helseråd 14. desember 2023 (PDF)

Leitar du etter eldre møtedokumenter?

Ta kontakt med Sekretariatet for nasjonal rådsmodell for e-helse.

Mandat

Mandat for Nasjonalt e-helseråd (PDF)

Representanter i Nasjonalt e-helseråd

NavnVirksomhet
Rune SimensenHelse Sør-Øst RHF (leder av Nasjonalt e-helseråd)
Erik HansenHelse Vest RHF
Per Olav SkjesolHelse Midt-Norge RHF
Barthold VonenHelse Nord RHF
Mariann HornnesHelsedirektoratet
Hilde Myhren​Helsedirektoratet
Christine Bergland

Folkehelseinstituttet (FHI)

​Svein LyngrothOslo kommune
Jan-Hugo Sørensen​Nordreisa kommune
Kjell WolffBergen kommune
​Camilla DunsædKristiansand kommune
Wenche P. DehliTrondheim kommune
​Kristin W. Wieland​KS
Frode Danielsen​Digitaliseringsdirektoratet
​Ivar HalvorsenDen norske Legeforening

Mina Gerhardsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen
​Lilly Ann ElvestadFFO​
Kai Øivind BrendenNorsk Sykepleierforbund
Johan Ronæs​Norsk helsenett SF

Kontakt

Sekretariatet for Nasjonal rådsmodell for e-helse: nasjonal.radsmodell@helsedir.no

Først publisert: 22.05.2024 Siste faglige endring: 22.05.2024 Se tidligere versjoner