Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal veileder for samfunnsmedisinske oppgaver og kommunelegefunksjonen i kommunen

Bakgrunn

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide en nasjonal veileder for håndtering av kommunenes samfunnsmedisinske oppgaver og for kommunelegens oppgaver og funksjon, se tillegg til tildelingsbrev (pdf).

Prosjektorganisering

Prosjektet er forankret i Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester.

Ekstern deltakelse

 • Anders Svensson, KS
 • Aud M. Tandberg, Legeforeningen, Norsam.
 • Bente Westrum, Statsforvalteren i Innlandet
 • Berit L. Finess, FHI
 • Eva K. Nordberg, Nasjonalt senter for distriktsmedisin
 • Harald Digernes, KS
 • Hege Lorentzen, KS
 • Hege Torvbråten, KS
 • Haavard Stensvand, Statsforvalteren i Vestland
 • Jon Ørstavik, Legeforeningen
 • Kjersti Gjøsund, KS
 • Kristin C. Schønberg, Legeforeningen, LSA.
 • Lene Stene Salberg, KS
 • Preben Aavitsland, FHI
 • Tone Bruun, FHI

Kontakt i Helsedirektoratet

Cato Innerdal, prosjektleder

Høring

Det planlegges en ekstern høring av utkast fra medio juni til medio oktober 2024.

Publisering

Det planlegges en publisering januar 2025.

Først publisert: 18.03.2024 Siste faglige endring: 18.03.2024 Se tidligere versjoner