Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonalt og internasjonalt arbeid med hjernehelse

Internasjonalt arbeid

I 2022 lanserte Verdens helse organisasjon (WHO) en global hjernehelsestrategi om hjernehelse Optimizing brain health across the life course

Strategien beskriver hva hjernehelse er, hvilke faktorer som optimaliserer hjernehelsen gjennom et livsløp og hva som legger grunnlaget for en god hjernehelse. I strategien beskrives erfaringer som Norge har gjort seg som et av de første landene i verden som har en nasjonal hjernehelsestrategi.

WHO sin hjernehelsestrategi beskriver fem områder som påvirker vår hjernehelse gjennom hele livsløpet. Områdene gjelder både på individnivå og systemnivå:

  1. God fysisk helse
  2. Helsefremmende miljø og klima
  3. Sikkerhet og trygghet
  4. Læring og sosial tilknytning
  5. Tilgang til helsetjenester av kvalitet

For mer informasjon om WHO sitt arbeid og informasjon om hjernehelse globalt: Brain health (who.int)

Nasjonalt arbeid

I 2017 lanserte Regjeringen ved Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) den nasjonale strategien for hjernehelse Nasjonal hjernehelsestrategi (2018–2024) (regjeringen.no)

Strategien ble utarbeidet etter innspill fra Helsedirektoratet, Hjernerådet og en rekke fagmiljøer og brukerorganisasjoner. Hjernehelsestrategien har en virketid fra 2018-2024 og er den første nasjonale hjernehelsestrategien for Norge. Strategien skal sikre ivaretagelse av og god hjernehelse gjennom forebygging og helsefremming, tidlig intervensjon, utredning, behandling, habilitering, rehabilitering og forskning og innovasjon.

Strategien har fire overordnete mål:

  1. God hjernehelse hele livet – forebygging og livskvalitet
  2. Et mer brukerorientert helse- og omsorgstilbud og bedre ivaretakelse av pårørende
  3. Gode forløp – fra symptom til diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering
  4. God kunnskap og kvalitet gjennom forskning og innovasjon

Under de fire hovedmålene ligger 29 delmål.

Nåværende hjernehelsestrategi har virketid ut 2024. Helsedirektoratet skal derfor på oppdrag fra helse- og omsorgsdepartementet (HOD) utarbeide utkast til oppdatert hjernehelsestrategi. HOD skal bruke utkastet som grunnlag for utarbeidelse og lansering av oppdatert hjernehelsestrategi i 2025.

Først publisert: 05.04.2024 Siste faglige endring: 05.04.2024 Se tidligere versjoner