Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Alvorlig sykt barn

Alvorlig sykt barn er en av de syv prioriterte livshendelsene i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019–2025. Det er en tverrsektoriell satsning hvor sju virksomheter deltar. Ambisjonen er at offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem.

Enklere tilgang til informasjon

StimuLab – første fase av prosjektet

I StimuLab-prosjektet som startet i 2021 ble flere brukerbehov ble avdekket gjennom innsikt gjennomført grundig innsiktsarbeid. Livshendelsen eksperimenterer med både metoder og tilnærminger for å finne, teste og utvikle gode løsninger. Blant annet har vi sett på hvordan Mission kan brukes som tilnærming.

Enklere tilgang til informasjon

Ett av de 45 tiltakene som ble synliggjort under StimuLab-prosessen var å sikre enklere tilgang til informasjon for målgruppen. I 2022 fikk Alvorlig sykt barn 57 millioner kroner i støtte fra Medfinansieringsordningen til prosjektet Enklere tilgang til informasjon.

Kontakt

Først publisert: 20.09.2022 Siste faglige endring: 20.09.2022 Se tidligere versjoner