Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Dette gjør Helsedirektoratet

Helsedirektoratet jobber for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester.

Samfunnsoppdrag

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal vi gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at vi skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen. Vi er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. 

Se også:

Rollene våre

Som faglig rådgiver har Helsedirektoratet ansvar for å følge med på forhold som påvirker folkehelsen og utviklingen i helse- og omsorgstjenestene. Direktoratet skal sammenstille kunnskap og erfaringer og opptre nasjonalt normerende på ulike områder. Vi er også et kompetanseorgan. I denne rollen er vi en selvstendig og uavhengig rådgiver.

Når vi iverksetter vedtatt politikk, utfører vi arbeid på vegne av regjering og Storting. Dette kan for eksempel være å iverksette handlingsplaner og kampanjer, eller å tildele tilskudd med målsettingene Stortinget har satt.

Som forvalter har Helsedirektoratet ansvar for å bruke og å fortolke lover. Vi skal forvalte refusjonsordningene og regelverket vi gis myndighet til av Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet har et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen. 

Se også: Oversikt over etater og virksomheter i helsesektoren (regjeringen.no)

Hvem vi er til for

Helsedirektoratets målgrupper er befolkningen (de som trenger informasjon om helse, rettigheter og helse- og omsorgstjenester) og de som jobber med helse og omsorg (for eksempel Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene, Fylkesmannen, kommuneledelse og ansatte i helse- og omsorgstjenesten).

Vi ønsker god dialog og samarbeid med andre sektorer. For eksempel påvirker også forhold i samferdselssektoren og utdanningssektoren helsetilstanden i befolkningen. 

Samarbeid med andre statlige myndigheter som FolkehelseinstituttetMattilsynet og Legemiddelverket er viktig, slik at råd og tiltak vi foreslår henger godt sammen med hva andre gjør. 

Helsedirektoratet jobber også for å påvirke den globale helsen i riktig retning.

Se også: Årsrapporter for Helsedirektoratet

Visjon og verdier

Visjonen og verdiene våre blir først viktige når det er noe vi bruker i det daglige arbeidet. De synliggjør hva vi jobber for å oppnå, hva som kjennetegner oss som jobber her, arbeidet vi gjør og hvordan vi møter brukerne og samarbeidspartnere.

Helsedirektoratets visjon er God helse – gode liv.

Helsedirektoratets verdier er: 

  • Faglig styrke: Helsedirektoratets arbeid er kunnskapsbasert og støtter seg på godt faglig skjønn.
  • Åpenhet: Helsedirektoratets arbeid er preget av tydelighet, åpenhet, åpne prosesser og god kommunikasjon.
  • Samarbeid: Helsedirektoratets arbeid innebærer helhetlig tenkning, tverrfaglighet og dialog.

Først publisert: 22.02.2017 Sist faglig oppdatert: 23.01.2023 Se tidligere versjoner