Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

WHO skryter av Norges hjernehelsestrategi

Hjernen

Norge var først ute i verden med å ha en egen nasjonal hjernehelsestrategi. Bilde: Unsplash

Først publisert: 14.10.2022 Siste faglige endring: 14.10.2022

Norge var først ute i verden med å ha en egen nasjonal hjernehelsestrategi, og er et av få land i verden som har nasjonal hjernehelsestrategi. Dette har Verdens helseorganisasjon (WHO) fattet interesse for, og etablert kontakt med Helsedirektoratet om utarbeidelsen av WHO sin globale hjernehelsestrategi. 

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

WHO har i sin strategi fremhevet land som er ledende innen hjernehelse. Det innebærer at Norges erfaringer med hjernehelsestrategien er omtalt i den globale hjernehelsestrategien. 
Da WHO lanserte den globale hjernehelsestrategien tidligere i høst, ble det avholdt et webinar (Optimizing brain health accross the life course - WHO's webinar) i Norge, ved seniorrådgiver og prosjektleder for nasjonal hjernehelsestrategi i Helsedirektoratet, Silja Nicoline Angellsen, deltok i paneldebatten.

Hjernen er et fascinerende organ, der flere milliarder hjerne- og nerveceller styrer alt vi mennesker gjør. Hjernen utgjør også en stor helseutfordring i Norge. 

- Flere enn hver tredje person i Norge vil få en hjernesykdom i løpet av livet. Hjernesykdommer er den vanligste årsaken til at mange blir uføre, og det er den nest vanligste årsaken til at mennesker dør. Hjernesykdommer står for en stor del av sykdomsbelastningen i Norge. Medregnet pårørende, er store deler av befolkningen i landet vårt berørt av hjernesykdommer.  

Hjernehelsestrategien ble utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet, etter innspill fra brukerorganisasjoner, fagmiljøer og Hjernerådet, og ble lansert i 2017, sier seniorrådgiver og prosjektleder for nasjonal hjernehelsestrategi i Helsedirektoratet, Silja Nicoline Angellsen i Helsedirektoratet.

Fire hovedmål

Målet med Nasjonal hjernehelsestrategi er å bedre hjernehelse gjennom styrket helse- og omsorgstjenestetilbud til pasienter, brukere og deres pårørende.
Hjernehelsestrategien har fire hovedmål: 

  1. God hjernehelse hele livet – forebygging og livskvalitet 
  2. Et mer brukerorientert helse- og omsorgstilbud og bedre ivaretakelse av pårørende 
  3. Gode forløp – fra symptom til diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering 
  4. God kunnskap og kvalitet gjennom forskning og innovasjon.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold