Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vurdering av autorisasjon til danskutdannede leger uten fullført praktisk tjeneste (KBU)

Først publisert: 21.12.2021 Siste faglige endring: 21.12.2021

Helsedirektoratet varsler forlenget saksbehandlingstid for disse søknadene til ultimo februar 2022.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Som en følge av EFTA-domstolens rådgivende uttalelser i sakene E-3/20 og E-4/20, kan medisinske kandidater søke om autorisasjon selv om de ikke har full rett til yrket i Danmark, og selv om de ikke har rett til yrkesgodkjenning etter reglene i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv.

Etter praksisendringen i juli i år, har Helsedirektoratet mottatt i overkant av 40 søknader om autorisasjon fra kandidater med dansk medisinutdanning uten KBU. I den konkrete vurderingen av den danske medisinutdanningen, foretar Helsedirektoratet en sammenligning av nivå, omfang og innhold av søkerens utdanning sammenlignet med den norske medisinutdanningen.

Det er ikke et krav at den utenlandske utdanning skal være helt sammenfallende med den norske, men den må i det vesentlige tilsvare norsk utdanning når det gjelder teori og praksis, samt bredde og fordypning i de enkelte fagemnene for å kunne anses som "jevngod".

Helsedirektoratet får bistand av Universitetet i Oslo (UiO) i den utdanningsfaglige vurderingen. UiO er, etter avtale med direktoratet, faglig rådgiver i autorisasjonssaker for enkelte yrkesprofesjoner, deriblant leger. Årsaken til at det er nødvendig å innhente sakkyndige råd i disse sakene, er at vi ikke tidligere har foretatt en innholdsmessig vurdering av den danske legeutdanningen.

En dansk medisinutdanning hvor det etterfølgende praksisåret (KBU) ikke er fullført, oppfyller ikke de harmoniserte minstekravene til legeutdanningen etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Etter det danske regelverket er søkere som mangler ett års praksis (KBU) for å kunne utøve legeyrket selvstendig i Danmark, ikke ferdig utdannede leger.

Det har nå vist seg at vurderingene dessverre vil ta lengre tid enn først antatt. Dette skyldes at den danske legeutdanningen ikke tidligere er vurdert, og at ikke alle søkerne har hele utdanningen sin fra danske universiteter.

Flere som har kandidatutdanning i medisin fra Danmark, har en bachelorgrad i medisin fra et annet EØS-land. Søkerne har med andre ord ikke et ensartet utdanningsgrunnlag, og dette medfører tidkrevende og omfattende vurderinger.

Som en følge av dette varsler Helsedirektoratet forlenget saksbehandlingstid til ultimo februar 2022 i de aktuelle sakene.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold