Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Viktig å vurdere smitterisiko for meslinger

Først publisert: 20.03.2019 Siste faglige endring: 24.03.2022

Det er bekreftet meslinger hos en person i Oslo. Helsepersonell som ikke er vaksinert mot meslinger, bør ikke ha kontakt med utsatte pasienter. Helse- og omsorgstjenesten må derfor kartlegge smitterisiko.

– Meslinger kan være svært alvorlig og i verste fall dødelig for små barn som ennå ikke har fått MMR-vaksinen og for mennesker som har andre sykdommer fra før, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Spesielt viktig for helsepersonell

Helsepersonell som ikke er vaksinert mot meslinger, bør ikke ha kontakt med utsatte pasienter.

– Det er frivillig å vaksinere seg, men arbeidsgiver i helsetjenesten har ansvar for å sikre forsvarlige helsetjenester. Det betyr at kommuner og sykehus må vurdere om de ansatte er godt nok beskyttet, både med tanke på at de ansatte selv kan bli smittet og med tanke på at de kan smitte pasienter, utdyper Guldvog.

Fordi arbeidsgiver kan gjøre dette, er det, etter direktoratets vurdering, ikke nødvendig å tvangsvaksinere helsepersonell.

Bedt tjenesten om å kartlegge smitterisiko

I 2018 sendte vi ut et brev til helse- og omsorgstjenesten og gav de beskjed om at de skal:

  • Kartlegge smitterisiko og vurdere faren for at ikke-vaksinerte ansatte smitter sårbare pasienter. Dette er spesielt viktig for ansatte som har kontakt med personer som er uvaksinerte eller immunsupprimerte, som for eksempel på legevakt, i akuttmottak på sykehus eller på barneavdeling. Risikovurderingen må gjøres lokalt, basert på hvordan helsepersonellet utfører arbeidet og hvordan den enkelte arbeidstaker er i kontakt med sårbare pasienter.
  • Sørge for at ansatte får tilbud om MMR-vaksine, som beskytter mot meslinger, kusma og rødehunder.
  • Vurdere om det er forsvarlig at ansatte som ikke er immune mot meslinger, og ikke tar imot tilbud om vaksine, arbeider med sårbare pasienter. Dersom virksomhetsansvarlige mener det ikke er forsvarlig, bør den aktuelle arbeidstakeren få arbeidsoppgaver som ikke innebærer kontakt med sårbare pasienter.

Mer informasjon om vaksiner

Se mer informasjon om vaksinasjon på Folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold