Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Verdens aidsdag 1. desember

Hender holder rød sløyfe.

Illustrasjon. Syda Productions / Mostphotos

Først publisert: 01.12.2020 Siste faglige endring: 01.12.2020

Hiv er fortsatt en stor global folkehelsetrussel. I 2019 er det estimert at 38 millioner personer levde med hiv, nesten 700 000 aids-relaterte dødsfall og 1,7 millioner nye smittetilfeller på verdensbasis. I Norge er det nedgang i nye tilfeller.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Et viktig bærekraftsmål er å stanse hiv/aidsepidemien globalt, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. – Her i Norge har det de siste årene har det vært en gledelig nedgang i antallet nydiagnostiserte med hiv. Effektiv antiretroviral behandling (ART) har gradvis redusert sykelighet og dødelighet hos personer som lever med hiv, og forebygget videre smitte ved at velbehandlede hivpositive ikke utgjør en smittefare for andre.

Nedgang i Norge over tid

Per 01.12.20 var det meldt 113 nye hiv-tilfeller mot 172 tilfeller i hele 2019. Folkehelseinstituttet forventer at det totalt i 2020 vil bli diagnostisert om lag 125 nye hivtilfeller. Den nedadgående utviklingen antas å ha blitt forsterket i 2020 blant annet på grunn av redusert innreise og utreise i Norge som følge av koronapandemien. Av de 113 meldte hivtilfellene i 2020 er 22 smittet i Norge.

– Fremgangen i hivarbeidet har vært betydelig de siste årene. Høyt trykk på primærforebyggende tiltak som kan styrke helsekompetansen blant særlig sårbare grupper og lett tilgang på kondomer har vært viktig. Men også tiltak for å øke testaktiviteten, tidlig diagnostikk og å sikre rask oppstart av behandling hos hivspesialist etter positiv hiv-test og tilbud om PrEP (preeksponeringsprofylakse mot hiv) til grupper med særlig høy risiko for å bli smittet av hiv, sier Guldvog

90-90-90 målet

Et av delmålene i FNs bærekraftsmål (SDG) er å stanse hiv/aidsepidemien innen 2030. UNAIDS har operasjonalisert dette bærekraftsmålet til en global målsetting som må nås innen 2020. Dette er kalt 90-90-90 målet.

90-90-90 målet betyr at 90% av alle som lever med hiv er diagnostisert ved testing, 90% av alle diagnostiserte står på behandling og 90% av alle som står på behandling er virussupprimert. Sammenlagt betyr det at 73 % av alle PLHIV skal være virussupprimert. En artikkel som ble publisert i Tidsskrift for den norske legeforeningen den 1. desember viser at Norge har nådd 90-90-90 målet i 2020.

UNAIDS 90-90-90 målet for 2020, tilpasset til norsk av Folkehelseinstituttet
UNAIDS 90-90-90 målet for 2020, tilpasset til norsk av Folkehelseinstituttet

 

Hivinfeksjon i Norge etter smittemåte og diagnoseår. Meldt MSIS per 01.12.20

 

<10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total

Heteroseksuell

2231

155

142

124

130

138

120

115

101

100

57

3570

- smittet mens bosatt i Norge

700

46

46

31

47

52

50

47

32

33

18

1159

- smittet før ankomst Norge

1531

109

96

93

83

86

70

68

69

67

39

2411

Homoseksuell

1369

97

76

98

107

70

87

88

73

61

50

2261

Sprøytebruk

564

10

11

8

7

8

8

7

6

8

5

653

Via blod/-blodprodukt

47

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

48

Fra mor til barn

63

4

7

1

3

2

2

2

6

2

 

93

Annen/ukjent

99

2

6

3

1

3

3

1

5

1

1

129

Total

4373

268

242

234

249

221

220

213

191

172

113

6754

Kilde: Folkehelseinstituttet

Abonner på nytt eller oppdatert innhold