Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vekst i liggedager for utskrivningsklare pasienter

Først publisert: 14.02.2019 Siste faglige endring: 08.11.2019

Fra 2017 til 2018 var det en økning i liggedager for utskrivningsklare pasienter, med størst vekst i de store bykommunene. Økningen skyldes i hovedsak en vekst i antall pasienter og opphold, mens gjennomsnittlig liggetid holdt seg relativt stabil.

Dette kommer fram i en ny rapport fra Helsedirektoratet om "Utvikling og variasjon i opphold, liggetid og andel reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter".

Etter innføringen av Samhandlingsreformen fra 2012 har antall registrerte utskrivningsklare pasienter økt, flere oppgaver har blitt overført til kommunene og liggetiden på sykehus har blitt redusert. Utskrivningsklare pasienter er en sårbar pasientgruppe som ofte har et komplekst sykdomsbilde. Det er derfor viktig å følge med på utvikling og variasjon i antall opphold, liggetid og reinnleggelser for disse pasientene.

Utskrivningsklare pasienter tilhørende Helse Midt-Norge og Helse Nord lå lengre på sykehus enn utskrivningsklare pasienter tilhørende Helse Sør-Øst og Helse Vest i 2018. De geografiske forskjellene var størst for liggetid etter at pasienten var meldt utskrivningsklar. I foretaksområdet med lengst gjennomsnittlig liggetid etter meldt utskrivningsklar, lå pasientene nesten tre ganger så lenge som i foretaksområdet med kortest liggetid.

Én av fem utskrivningsklare pasienter ble reinnlagt etter døgnopphold på sykehus i 2018. Andelen reinnleggelser har vært stabilt de fem siste årene. Helse Vest og Helse Sør-Øst har i hele perioden høyere andel reinnleggelser enn Helse Midt-Norge og Helse Nord. Det er et sammenfall mellom andel reinnleggelser og gjennomsnittlig liggetid etter meldt utskrivningsklar. Mange foretaksområder med en relativt lav andel reinnleggelser, har samtidig lengre gjennomsnittlig liggetid enn områder med høy andel reinnleggelser. Vi kan likevel ikke konkludere med at det er en direkte sammenheng mellom disse størrelsene på pasientnivå.

Se statistikken rapporten er basert på.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold