Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Veileder om vurdering av kompetanse hos leger i spesialisering (LIS) er nå publisert

Først publisert: 18.06.2019 Siste faglige endring: 18.06.2019

Målet for veilederen er å gi praktiske anbefalinger i arbeidet med vurdering av kompetanse hos LIS-ene. Både LIS-er, veiledere, supervisører og ledere for LIS-ene kan ha nytte av den.

Ny spesialistutdanning for legene ble innført 1. september 2017. I ny spesialistutdanning er det hva du kan som avgjør om du blir godkjent som spesialist, ikke hva du har gjort eller hvor du har vært. Kompetansevurderingen skal skje lokalt, der LIS jobber, og vil ikke bli overprøvd av Helsedirektoratet ved spesialistgodkjenning.

Systematisk kompetansevurdering av LIS-er er nytt for utdanningsvirksomhetene, samtidig som det er av kritisk betydning for utdanningen at vurderingen blir så god som mulig. Det er formulert læringsmål for hver spesialitet, etablert læringsaktiviteter for å oppnå læringsmålene og aktørene er tildelt ulike roller i kompetansevurderingen.

Kompetansevurdering har to formål. Det ene er tilbakemelding til LIS-en underveis i læringsforløpet og det andre er sluttvurdering av om læringsmålet er oppnådd. Veilederen legger stor vekt på førstnevnte og gir mange eksempler på situasjoner og verktøy som kan brukes for å gjennomføre læringsfremmende tilbakemeldinger underveis.

Ved godkjenning av læringsmål er det viktig å foreta en reell helhetsvurdering, og ikke bare en opptelling av gjennomførte læringsaktiviteter.  Veilederen har verktøy for slike vurderinger og beskriver hvordan vurderingen kan organiseres, for eksempel ved bruk av et vurderingskollegium.

Vurderingsarbeid må planlegges og de som vurderer må ha kompetanse i relevante verktøy. Det er ikke gjort over natten å etablere gode vilkår for kompetansevurdering i utdanningsvirksomhetene. Veilederen gir støtte til planlegging og gjennomføring av kompetansevurdering i spesialistutdanningen for leger i årene som kommer.

Les veilederen om vurdering av LIS

Abonner på nytt eller oppdatert innhold