Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tid til tjenestestart 2020

Først publisert: 26.03.2021 Siste faglige endring: 26.03.2021

Median tid til tjenestestart var 65 dager i 2020, det er én dag mindre enn i 2019. Selv om tid til tjenestestart gikk ned på landsbasis, så økte den i tre av helseregionene.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Variasjon mellom helseregioner

Median tid til tjenestestart gikk ned med tre dager i Helse Sør-Øst og økte i de andre helseregionene. Kortest tid til tjenestestart hadde Helse Nord (58 dager) og Helse Vest hadde lengst tid til tjenestestart (83 dager). Median tid til tjenestestart økte mest i Helse Midt-Norge (9 dager).

Helseregion

2020

(dager)

Endring fra 2019

(dager)

Helse Sør-Øst

65

-3

Helse Vest

83

+6

Helse Midt-Norge

79

+9

Helse Nord

58

+1

Norge

65

-1

Tid til tjenestestart inkluderer både utrednings- og behandlingsprosedyrer. De største gruppene i utvalget er hjerteutredning (ultralyd av hjertet), koloskopi og gastroskopi.

Tjenestene med kortest median tid til tjenestestart i 2020

 • Koloskopi (26 dager)
 • Spyttkjertel, vevsprøve (biopsi) (28 dager)
 • Gastroskopi, poliklinisk undersøkelse (30 dager)
 • Makuladegenerasjon, injeksjonsbehandling (36 dager)

Median tid til koloskopi, gastroskopi og injeksjonsbehandling av makuladegenerasjon reduseres noe fra 2019 til 2020, mens den er stabil for vevsprøve av spyttkjertel.

Tjenestene med lengst median tid til tjenestestart i 2020

 • Cochleaimplantat, førstegangsoperasjon, voksne (377 dager)
 • Sykelig overvekt, utredning og operasjon (343 dager)
 • Brystrekonstruksjon med eget vev, kreft (320 dager)
 • Skjeling, behandling med botox, voksne (318,5 dager)

Median tid til tjenestestart øker for disse tjenestene.

Fakta

 • Tid til tjenestestart supplerer det ordinære målet for gjennomsnittlig ventetid til oppstart helsehjelp.
 • Tid til tjenestestart måler tiden fra sykehuset har mottatt en henvisning til en bestemt behandling eller undersøkelser utført. Det kan være flere grunner til at det kan gå noe tid fra henvisning til tjenestestart. For eksempel at det er forsøkt annen behandling først eller at sykehuset avventer sykdommens utvikling før behandlingen startes.
 • Både median og gjennomsnitt er mål som uttrykker middelverdier. Median betegner midtverdien av observasjonene, der halvparten av målingene er under og halvparten er over. Median er derfor mindre sårbar for ekstremverdier enn gjennomsnittet.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold