Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tid til tjenestestart 2. tertial 2020

Først publisert: 30.10.2020 Siste faglige endring: 30.10.2020

Median tid til tjenestestart var 68 dager i 2. tertial 2020, en økning på fem dager fra 2. tertial 2019. Alle helseregioner har en økning i tid til tjenestestart. Helse Vest øker mest med 13 dager. Dette viser nye tall fra Norsk pasientregister.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Regional variasjon

Median tid til tjenestestart øker i alle regioner. Kortest tid til tjenestestart har Helse Nord med 61 dager mens Helse Vest og Midt-Norge har lengst tid til tjenestestart, henholdsvis 84 og 87 dager. Median tid til tjenestestart øker mest i Helse Vest med 13 dager.

Tid til tjenestestart inkluderer både utrednings- og behandlingsprosedyrer. De største gruppene i utvalget er hjerteutredning (ultralyd av hjertet), koloskopi og gastroskopi.

Tjenestene med kortest median tid til tjenestestart

 • Koloskopi (25 dager)
 • Gastroskopi, poliklinisk undersøkelse (29 dager)
 • Spyttkjertel, vevsprøve (biopsi) (31 dager)
 • Injeksjonsbehandling ved makuladegenerasjon (33,5 dager)

For alle disse tjenestene reduseres median tid fra i fjor

Tjenestene med lengst median tid til tjenestestart

 • Skjeling, botoxbehandling, voksne (350 dager)
 • Ankelslitasje, avstiving av ankelledd (348 dager)
 • Sykelig overvekt, utredning og operasjon (325 dager)
 • Brystreduserende operasjon, mann (299 dager)

Median tid til tjenestestart øker for disse tjenestene, med unntaket av brystreduserende operasjon, som er stabil fra i fjor.

Fakta

 • Tid til tjenestestart publiseres hvert tertial og supplerer det ordinære målet for gjennomsnittlig ventetid til oppstart helsehjelp
 • Datakilde er Norsk pasientregister
 • Tid til tjenestestart måler tiden fra sykehuset har mottatt en henvisning til en bestemt behandling eller undersøkelse er utført. Det kan være flere grunner til at det kan gå noe tid fra henvisning til tjenestestart, for eksempel at det er forsøkt annen behandling først eller at sykehuset avventer sykdommens utvikling før behandlingen startes.
 • Både median og gjennomsnitt er mål som uttrykker middelverdier. Median betegner midtverdien av observasjonene, der halvparten av målingene er under og halvparten er over. Median er derfor mindre sårbar for ekstremverdier enn gjennomsnittet.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold