Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tid til tjenestestart

Først publisert: 05.04.2019 Siste faglige endring: 26.10.2021

Tiden fra sykehuset har mottatt en henvisning til utredning eller behandling er utført var på 64 dager i 2018. Dette er to dager mer enn i 2017.

Økning i tre av fire helseregioner

Median tid til tjenestestart øker i tre av fire helseregioner. Kortest tid til tjenestestart har Helse Nord (56 dager) og Helse Vest har lengst tid til tjenestestart (73 dager). Median tid til tjenestestart øker mest i Helse Vest og i Helse Midt-Norge (fire dager).

Tid til tjenestestart inkluderer både utrednings- og behandlingsprosedyrer. De største gruppene i utvalget er koloskopi, gastroskopi og hjerteutredning ved ultralyd av hjertet.

Tjenestene med kortest median tid til tjenestestart i 2018

 • Koloskopi (28 dager)
 • Vevsprøve av spyttkjertel (29 dager)
 • Gastroskopi (33 dager)

Tjenestene med lengst median tid til tjenestestart i 2018

 • Brystrekonstruksjon med brystprotese, ikke kreft (286 dager)
 • Operasjon for skjeling  (289 dager)
 • Behandling av skjeling hos voksne med botox (295 dager)
 • Førstegangsoperasjon med Cochleaimplantat, voksne (339 dager)

Fakta

 • Helse og omsorgsdepartementet har bestemt at median tid til tjenestestart skal være et styringsmål.
 • Indikatoren tid til tjenestestart supplerer det ordinære målet for gjennomsnittlig ventetid til oppstart helsehjelp.
 • Tid til tjenestestart måler tiden fra sykehuset har mottatt en henvisning til en bestemt behandling eller undersøkelser utført. Det kan være flere grunner til at det kan gå noe tid fra henvisning til tjenestestart. For eksempel at det er forsøkt annen behandling først eller at sykehuset avventer sykdommens utvikling før behandlingen startes.
 • Både median og gjennomsnitt er mål som uttrykker middelverdier. Median betegner midtverdien av observasjonene, der halvparten av målingene er under og halvparten er over. Median er derfor mindre sårbar for ekstremverdier enn gjennomsnittet.
 • presentasjonsløsningen finnes statistikk for både median og gjennomsnitt i tillegg til antall ordinært avviklede.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold