Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Styrker den europeiske innsatsen mot illegale rusmidler

Bilde av EU-flagg

EUDA skal blant annet utvikle kompetanse på trusselvurdering innenfor helse- og sikkerhetsområdet, og dermed øke EUs evne til raskt å kunne identifisere og reagere på trusler.

Først publisert: 01.07.2024 Siste faglige endring: 01.07.2024

2. juli endrer Det europeiske narkotikaovervåkingssenter (EMCDDA) navn til Den europeiske unions narkotikabyrå (EUDA), og får et nytt mandat med flere og utvidete oppgaver. Særlig viktig er den styrkede innsatsen innen beredskap og en forbedret oversikt over illegale rusmidler.

Hovedoppgaven til EUDA er å samle, analysere og publisere data om situasjonen i EU, Norge og Tyrkia.

Positiv til utvidelsen

– Vi ser positivt på utvidelsen av mandatet til det nye EUDA. Omsetning og bruk av illegale rusmidler utgjør en betydelig helserisiko for sårbare grupper, og det er viktig at vi har god kunnskap om dette feltet, sier Else Karin Grøholt, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet

Nye ansvarsområder for EUDA er blant annet:

  • Utvikle kompetanse på trusselvurdering innenfor helse- og sikkerhetsområdet, og dermed øke EUs evne til raskt å kunne identifisere og reagere på trusler.
  • Sende varslinger via et nytt europeisk varslingssystem for høypotente rusmidler
  • Overvåke og følge opp den økende trenden med bruk av flere rusmidler i kombinasjon.
  • Etablere et europeisk nettverk av laboratorier

Se fullstendig liste på informasjonssiden til EUDA.

Norges rolle i EUDA

Som et resultat av endringen i norsk helseforvaltning, tok Helsedirektoratet over som det norske kontaktpunktet fra Folkehelseinstituttet 1. januar 2024. Nå jobber Helsedirektoratet i nært samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet med å overvåke situasjonen i Norge.

– Vi bidrar aktivt med å rapportere om situasjonen i Norge, sist med en European Web Survey on Drugs i samarbeid med Seraf. Der samlet vi inn informasjon fra personer som bruker rusmiddel om rusmiddelbruksmønstre. Dataene fra denne undersøkelsen vil forhåpentlig kunne bidra til kunnskapsbasert rusmiddelpolitikk i Norge og Europa, sier Else Karin Grøholt.

Invitasjon til pressekonferanse

3. juli vil EUDA holde en pressekonferanse om det nye mandatet til byrået.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold