Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Støtter ekspertutvalgets rapport

Bilde av ekspertutvalg med utvalg og sekretariat.

Ekspertutvalget leverte i dag sin rapport til statsråd Ingvild Kjerkol.

Først publisert: 18.04.2023 Siste faglige endring: 18.04.2023

Helsedirektoratet mener rapporten fra ekspertutvalget for allmennlegetjenesten er et steg i riktig retning for å løse fastlegekrisen.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

– Jeg synes dette er en god rapport. Tiltakene er viktige i en tid der det å rekruttere og beholde fastleger er svært viktig, og hvor vi må lytte til både erfarne og unge legers behov og ønsker, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektøren oppsummerer med at utvalget skisserer tiltak innenfor tre helt sentrale områder for fastlegene.

Konkurransedyktige betingelser

Utvalget ønsker at det skal bli lettere å etablere seg, at basistilskuddet er pasientjustert og at det skal være mulig å balansere arbeidsbelastning med den livsfasen legen befinner seg i.

– Vi har ikke råd til å si nei til de legene som ønsker å arbeide mye, vi trenger den arbeidskraften. Men vi har heller ikke råd til å la være å legge til rette for unge leger som vil arbeide normalt lange arbeidsdager i en fase med barn og travlere hverdager, sier Guldvog. 

Ordnede arbeidsforhold

Utvalget ønsker å legge til rette for en mer forutsigbar legevaktordning, mindre belastning og større arbeidsfellesskap.

– Gjennom vår kontakt med fastlegene vet vi at dette er viktige områder å løse, særlig for de unge legene som kommer inn. Selv om det er stor søknad til legeutdanningen, er det likevel viktig å legge til rette for å beholde disse flinke folkene i fastlegetjeneste, og da må vi gjøre det vi kan for at jobben skal være faglig utviklende og ikke for belastende over tid, sier Guldvog.

Beskyttelse av kjerneoppgaver

Det legges også opp til å fjerne noen oppgaver, blant annet økt bruk av egenmelding både for arbeidstakere og elever i videregående skole. Dette vil gi legen mer tid til oppgaver som gir reell helsegevinst og som vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

– Dette må selvsagt utredes nærmere. Men vi støtter intensjonen om å frigjøre mer av legens tid til helsefremmende behandling, og da er de framkomne forslag et godt sted å begynne, mener Guldvog.

Avslutningsvis mener helsedirektøren at det er viktig å presisere at alle har tilgang til lege, selv om litt over 200 000 personer mangler en fast lege.

– Helsedirektoratet ser frem til å bidra i arbeidet med å finne de endelige tiltakene og iverksette disse så raskt som mulig, sier Guldvog.

Se også nyhetssaken på regjeringen.no hvor ekspertutvalgets rapport kan leses.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold