Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Stor variasjon i kvalitet på kommunale helse- og omsorgstjenester

Først publisert: 20.06.2019 Siste faglige endring: 20.06.2019

Bruk av bredspektret (mindre målrettet) antibiotika går ned, og bruk av smalspektret (mer spesifikk/målrettet) antibiotika går opp. Dette er i tråd med helsemyndighetenes ambisjoner om å bremse utviklingen av antibiotikaresistente bakterier. Det er svært stor variasjon mellom norske kommuner i hvordan pasienter som er innlagt på sykehjem følges opp.

Artikkelen er 4 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Dette er noen av funnene Nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten (NKI), som Helsedirektoratet publiserer 20. juni, viser.

For stor variasjon

NKI består per i dag av 175 ulike indikatorer som viser kvalitet på ulike helse- og omsorgstjenester på både statlig og kommunalt nivå. Publiseringen 20. juni inneholder oppdaterte tall på 27 kvalitetsindikatorer, de fleste fra kommunalt tjenestenivå.

"Det er et generelt trekk i tallene at vi ser for stor variasjon og ulikhet i kvalitet på de kommunale tjenestetilbudene. Alle innbyggere har samme krav på helse og omsorgstjeneste uansett hvor de bor i landet. Helsemyndighetene og kommunene må se nærmere på hva ulikhetene skyldes og gjøre noe med det," sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Antibiotikabruk i riktig retning

På landsbasis i 2018 ble det skrevet ut 323 resepter for antibiotika per 1000 innbyggere. Til sammenligning var antall utskrevne resepter for antibiotika 395 i 2014. Troms hadde lavest antall utskrevne resepter per 1000 innbyggere med 274 i 2018. Østfold hadde høyest antall utskrevne resepter per 1000 innbygger med 370.

På landsbasis i 2018 var 49,6 prosent av resepter med luftveisantibiotika til personer mellom 10 og 79 år, resepter for fenoksymetylpenicillin, et smalspekter anibiotikum. I 2017 var andelen på 48,9 prosent. Troms og Finnmark hadde lavest andel fenoksymetylpenicillin av alle resepter med luftveisantibiotika med henholdsvis 43,6 og 43,7 prosent.

I 2018 var 6,2 prosent av alle resepter med urinveisantibiotika på landsbasis til kvinner fluorokinoloner, et bredspektret antibiotikum. Finnmark og Troms hadde lavest andel fluorokinoloner av alle resepter for urinveisantibiotika med 4,9 prosent.

"Den viktigste kampen mot antibiotikaresistente bakterier er å være restriktiv i foreskrivning, og at den antibiotikaen som foreskrives er mest mulig målrettet i forhold til problemet den skal løse. Dette er et viktig mål og en langsiktig satsing fra helsemyndighetene. Tallene viser at norsk helsepersonell følger opp på en god måte," sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Stor variasjon på sykehjem

I 2018 var andelen eldre (67 år eller eldre) beboere på langtidsopphold på institusjon som har fått legemiddelgjennomgang i løpet av siste 12 måneder på 54,4 prosent for landet som helhet. I 2017 var andelen 49,4 prosent. Oslo hadde høyest andel i 2018 med 88 prosent. Troms hadde lavest andel i 2018 med 33,9 prosent.

Andel beboere på sykehjem som har fått kartlagt sin ernæringsstatus i løpet av siste 12 måneder var 46,1 prosent på landsbasis i 2018. I 2017 var andelen 43,1 prosent. Oslo hadde høyest andel med 79,9 prosent. Finnmark hadde lavest andel med 28,8 prosent.

46,7 prosent av sykehjemsbeboere i landet hadde i 2018 blitt vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder. I 2017 var andelen på 40,1. Oslo hadde høyest andel vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder på 72,7 prosent. Finnmark hadde lavest andel vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder på 32,3 prosent.

"Tallene viser at man beveger seg i riktig retning, men det er alt for stor variasjon i kvaliteten på tjenestetilbudene i de kommunale sykehjemmene landet over. De som er innlagt i sykehjem er svake og sårbare grupper som vi har et særlig ansvar for å ta vare på, og det ansvaret må alle landets kommuner ta innover seg og etterleve," sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold