Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Statistikk for helse- og omsorgstjenester 2020.

Besøk av hjemmetjeneste

Hjemmetjeneste

Først publisert: 05.01.2022 Siste faglige endring: 05.01.2022

Rapport med statistikk for kommunale helse- og omsorgstjenester i 2020 er publisert. Statistikken viser ulike tall for blant annet helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand til hjemmeboende og institusjonstjenester.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Datagrunnlaget til statistikken i 2020 er bedre enn i 2019. Sammenliknet med tidligere år ligger de fleste tallene på omtrent på same nivå som før.

Funn fra rapporten

Statistikken viser blant annet at:

  • 6,9 prosent av befolkningen mottok helse- og omsorgstjenester i kommunen (om lag 371 000 personer)
  • De fleste var i aldergruppen 80-89 år
  • Det var om lag 252 000 personer som mottok helsetjenester i hjemmet, herunder hjemmesykepleie.
  • Antall mottakere av velferdsteknologiske løsninger fortsetter å øke
  • 4 000 personer var rapportert med venteliste på langtidsplass eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester.

 

Tallene publiseres årlig og datakilden er Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Kommunale helse- og omsorgstjenester 2020

Abonner på nytt eller oppdatert innhold