Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Standardisering skal gi bedre førstehjelpsopplæring i arbeidslivet

Først publisert: 28.02.2023 Siste faglige endring: 28.02.2023

På oppdrag for Helsedirektoratet har Standard Norge standardisert hva ansatte bør kunne etter å ha fått førstehjelpsopplæring, og hvordan grunnleggende førstehjelpsopplæring i arbeidslivet bør foregå.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

- Førstehjelp kan redde liv, og god opplæring er viktig. Ved å følge spesifikasjonen for standardisert førstehjelpsopplæring med tilhørende bransjevise veiledere kan arbeidsgivere være trygge på at de ansatte får god opplæring i førstehjelp, sier Steinar Olsen, avdelingsdirektør for akuttmedisin og beredskap i Helsedirektoratet.

Lovverket krever at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte skal ha tilstrekkelige kunnskaper om førstehjelp, ut fra de risikofaktorene som foreligger på arbeidsplassen. Spesifikasjonen for standardisert førstehjelp i arbeidslivet og tilhørende bransjevise veilederne supplerer lovverket.

- Arbeidsgivere skal kunne bruke spesifikasjonen for standardisert førstehjelpopplæring i arbeidslivet og tilhørende bransjevise veilederne som støtte, når de planlegger opplæring eller bestiller førstehjelpskurs fra kurstilbydere, sier Olsen.

Sammen redder vi liv

Standardisering for førstehjelp i arbeidslivet er en satsing innenfor den nasjonale førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv

Et av målene for dugnaden er en kompetent og beredt befolkning. Arbeidet med å standardisere innholdet i førstehjelpsopplæring i arbeidslivet er et viktig tiltak, og treffer en stor del av den voksne befolkningen som er i arbeidslivet.  

- Førstehjelpskunnskap og -ferdigheter er ferskvare og må repeteres og øves. Bedre opplæring i førstehjelp i arbeidslivet vil kunne bidra til å redde flere liv og redusere antall og omfang av skader. Førstehjelp er en del av befolkningens helsekompetanse og vår felles helseberedskap fremover, sier Olsen.

Bransjevise veiledere

Spesifikasjonen for førstehjelp i arbeidslivet definerer hva som er som grunnleggende førstehjelpskompetanse i arbeidslivet uavhengig av bransje.

I tillegg er det utviklet egne bransjevise veiledere for bygg og anlegg, transportbransjen, industrien, landbruket og for havbruk​snæringen.

Risiko for skader varierer fra bransje til bransje, og skadetypene varierer. Det må arbeidsgiver og kurstilbydere ta hensyn til når de planlegger førstehjelpsopplæring. Veilederne gir informasjon om hvilke skader som er vanligst i de ulike bransjene, og gjør det dermed enklere for arbeidsgivere å tilpasse opplæringen.

Målet med de bransjevise veilederne er å sikre minimumskompetanse. Det er flere næringer og sektorer som har høyere krav til opplæring i førstehjelp gjennom lov og forskrift.

Spesifikasjon for standardisert førstehjelpsopplæring

Alle dokumentene kan lastes ned gratis fra standardnorge.no.

Bransjevise veiledere

De som har deltatt i arbeidet

Spesifikasjon for standardisert førstehjelpsopplæring i arbeidslivet er utarbeidet av en komité satt sammen av medlemmer fra industri, næringsliv, myndigheter, forskningsinstitusjoner og  organisasjoner. ​Arbeidet ble ledet av Standard Norge.

-Vi har god erfaring med Standard Norges metode for utvikling av veiledere for ulike bransjer. Etter at de utviklet bransjevise smittevernveiledere under pandemien, ønsket vi å bruke tilsvarende metodikk for førstehjelpsopplæring i samarbeid med bransjene selv, sier Olsen.

De som har deltatt i arbeidet er: Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening, Fagrådet for sammen redder vi liv, Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS), Helsedirektoratet, Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin, Nasjonal Kompetansetjeneste for traumatologi, Norsk arbeidsmedisinsk forening, Norsk Folkehjelp, Norsk Førstehjelpsråd, Norsk Resuscitasjonsråd, Norges Røde Kors, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Skanska Norge AS, og Veidekke ASA, Norges Lastebileier-Forbund, NHO Transport, NHO Logistikk og Transport, Dynea AS, Elkem AS, Glencore nikkelverk AS, Skogbrukets HMS-utvalg og HMS-utvalget for havbruk i Sjømat Norge.

Frokostseminar

Helsedirektoratet og Standard Norge inviterer til frokostseminar om spesifikasjon for standardisert førstehjelpsopplæring i arbeidslivet og tilhørende bransjevise veiledere 28. mars 2023 kl 08.30 – 09.45.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold