Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Stabilt nivå på kostnadar til legemiddel i helseføretak

Først publisert: 08.12.2021 Siste faglige endring: 08.12.2021

Kostnadane til legemiddel i helseføretak var 11,2 mrd. kroner i 2020. Dei totale kostnadane til legemiddel var stabile samanlikna med 2019 om ein korrigerer for vekst i pris og overføringa av ansvar for finansiering av legemiddelbehandling utanfor sjukehus (h-reseptordninga).

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Dette kjem fram i rapporten om kostnadar til legemiddel i helseføretak 2008–2020, som syner utviklinga i nasjonale tal for kostnadar til legemiddel i helseføretaka.

Les heile rapporten "Kostnader til legemidler i helseforetak 2008-2020" 

I perioden frå 2008 til 2020 har budsjetta til helseføretaka vorte styrka i samband med at ansvaret for finansiering av fleire legemiddelområde har vorte overførte frå folketrygda til helseføretaka si nye  ordning der pasientane sjølv administrerer legemiddel utanfor sjukehusa (h-reseptordninga).

Korrigert for denne styrkinga av budsjetta til helseføretaka, var det reduksjon i kostnadar for h-reseptordninga med 3,3 prosent frå 2019 til 2020. For legemiddel som vart gjeve i sjukehusa var det ein auke i kostnadane på 1,6 prosent.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold