Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Skal sikre bedre helsehjelp etter overdose

Først publisert: 01.09.2021 Siste faglige endring: 01.09.2021

Kapittel "Akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose" i pakkeforløp Rusbehandling (TSB) er publisert. Det nye kapittelet beskriver tiltak som skal bidra til å sikre at alle får behandling og videre oppfølging etter en overdose. Kapittelet introduserer blant annet et «angrekort».

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Kapittel "Akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose" inngår i pakkeforløp Rusbehandling (TSB). Kapittelet beskriver tiltak som skal bidra til å sikre et likeverdig og godt behandlingstilbud. Det omfatter en rekke anbefalinger for å bedre oppfølgingen av en person umiddelbart etter overdose. En av anbefalingene beskriver innføringen av et «angrekort».

– Det kan være en utfordring at pasienter takker nei til videre oppfølging rett etter en overdose. Pasienter som har fått akuttbehandling ved en overdose bør ha mulighet til å bli undersøkt eller returnere til døgnkontinuerlig akuttilbud i TSB inntil 48 timer etter en overdose. Ved å innføre et "angrekort" så vil pasienten ha en åpen retur, sier Torunn Janbu, Avdelingsdirektør for Avdeling Spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet.

Bedre koordinerte tjenester

Det nye kapittelet skal bidra til å bedre samarbeid og dialog mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, innenfor både somatikk, psykisk helsevern og TSB.

Behandlingsforløpet benytter også en bred definisjon av overdose som ikke spesifiserer type rusmiddel, men heller overdosens alvorlighetsgrad. For noen vil det være tilstrekkelig med akutt hjelp ved kommunal legevakt. For andre kan det være nødvendig med innleggelse på sykehus hvis overdosen krever mer spesialisert behandling.

– Behandlingsforløpet som beskrives i kapittelet avhenger av pasientens tilstand. Intensjonen er et bedre koordinert og mer helhetlig behandlingstilbud, sier Janbu.

Et viktig arbeid

Kapittelet er utarbeidet i tett samarbeid mellom representanter fra brukerorganisasjoner, fagfolk og Helsedirektoratet.

– Arbeidsgruppen har gjort en svært viktig jobb i å utarbeide de nye anbefalingene. Nå begynner arbeidet med å innarbeide og ta i bruk anbefalingene på en god måte, sier Janbu.

 Kapittelet trer i kraft fra 1. januar 2022.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold