Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Skal forebygge seksuelle overgrep mot barn

Først publisert: 25.08.2020 Siste faglige endring: 25.08.2020

Helsedirektoratet har sammen med nasjonale og internasjonale fagmiljøer utviklet en nettbasert lavterskeltjeneste og behandling i poliklinikk for voksne som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn. Tilbudet har fått navnet Det finnes hjelp.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Detfinneshjelp-Du kan få hjelp til å håndtere uønskede seksuelle tanker om barn.jpg
Det finnes hjelp er et tilbud til voksne som har seksuell interesse for barn og som ønsker hjelp til å unngå å handle på denne interessen.

Skal forebygge seksuelle overgrep mot barn

- Målet med tjenesten er å forebygge seksuelle overgrep mot barn. I denne tjenesten senkes terskelen for å søke hjelp og motta behandling for de som har seksuell interesse for barn eller som står i fare for å begå seksuelle overgrep, sier helsedirektør Bjørn Guldvog og legger til:

- Vi må gjøre det vi kan for å hindre at overgrep skjer. Hjelpetilbud til mennesker med seksuell interesse for barn er et viktig tiltak for å hindre overgrep.

Det finnes hjelp er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer og består av en nettbasert lavterskeltjeneste på Detfinneshjelp.no og et behandlingstilbud i poliklinikk.

Tilbud til voksne fra 18 år

Tjenesten er for voksne fra 18 år, som har seksuell interesse for barn  og noen opplever å stå i fare for å begå overgrep, inkludert på internett.

Primærmålgruppen er personer som ikke har begått overgrep. Men alle som tar kontakt vil få tilbud om hjelp. Personer som har sonet en seksuallovbruddsdom og opplever at de igjen har problemer, kan kontakte tjenesten.

Sekundærmålgruppen for lavterskeltjenesten vil være pårørende, annet helsepersonell og fagfolk. Disse vil tilbys generell informasjon og veiledning.

  • Hensikten med å opprette Det finnes hjelp er å forebygge seksuelle overgrep mot barn.
  • Det har manglet et sted å henvende seg for mennesker som har seksuelle  interesser for barn og som kan stå i fare for å begå overgrep. Derfor har Helsedirektoratet utviklet Det finnes hjelp.
  • Erfaring fra andre land er at mange personer tar kontakt med lavterskeltjenester og at de ønsker behandling for sine problemer.

Chatteløsning

Flere fagmiljøer, Redd Barna og enkeltpersoner i målgruppen, har etterlyst et lavterskeltilbud i Norge. Behandlingen går ut på å håndtere risikofaktorer hos personen for å forebygge overgrep og bygge kompetanse for å oppnå gode og sunne livsmål uten å skade andre.

- Ved  å søke informasjon og kontakte Detfinneshjelp.no møter man behandlere med spesialkunnskap om akkurat dette temaet og som trygger pasienten på at man forstår at seksuell interesse for barn ikke er ensbetydende med at en handler på sine tanker. Man kan chatte med lavterskeltjenesten uten å fortelle hvem man er. Man kan få tilbud om behandling i poliklinikk uten henvisning fra fastlegen eller andre. For å få time til behandling må man oppgi navn og personnummer, sier Guldvog.

Behandlingsopplegget

Helsedirektoratet har sammen med nasjonale og internasjonale fagmiljøer utviklet det faglige innholdet i lavterskeltjenesten og behandlingsopplegget for poliklinikkene.

I tillegg har Helsedirektoratet hatt referansegrupper med blant andre Kripos og organisasjoner for overgrepsutsatte, og brukerrepresentanter. 

- Behandlingen i Det finnes hjelp går ut på å jobbe  med generell livsmestring, håndtere seksuelle tanker og følelser, endre tankemønstre og redusere risikofaktorene for overgrep. Helsedirektoratet har utarbeidet behandlingsopplegget i nasjonale faglige råd for behandling av voksne med seksuelle tanker og følelser for barn, sier Guldvog.

- Behandlingsopplegget bygger på den mest relevante kunnskapen vi har om behandling av personer med seksuell interesse for barn. Det vil si internasjonal forskning og erfaringer fra andre land. Behandlingsopplegget vil bli utviklet videre etter hvert som vi får mer kunnskap. Det er begrenset kunnskap om voksne som har seksuelle tanker om barn, og som ikke har begått overgrep, sier Guldvog.

Norge trenger et hjelpetilbud

Erfaringer fra Sverige og Tyskland viser at av de som tar kontakte or hjelp og behandling er opp til 75% veldig motivert for å gjøre noe med sin problematiske seksuelle interesse for barn.

Helsedirektoratet vil parallelt med at lavterskeltjenesten og behandlingstilbudet opprettes, initiere forskningsprosjekter, slik at vi får mer kunnskap og kan videreutvikle behandlingstilbudet.

Redd Barna utarbeidet i 2017 rapporten "Hjelpelinje for personer med seksuelle følelser for barn". Redd Barna konkluderte med at Norge trenger et hjelpetilbud for personer som har seksuelle følelser for barn, for å forebygge overgrep.

Det finnes allerede hjelpetjenester for denne målgruppen i Sverige, Danmark, Storbritannia, Nederland og Tyskland. New Zealand starter opp tilbud i 2020.

Lavterskeltjenesten er lagt til Oslo Universitetssykehus. Behandlingstilbud i poliklinikk tilbys ved Oslo Universitetssykehus HF og i Helse Stavanger HF. Helse Bergen HF starter opp 1. september. Helse Midt-Norge og Helse Nord får egne tilbud i løpet av 2021.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold