Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier

Barn i lek. Foto: Mostphotos

Først publisert: 15.09.2022 Siste faglige endring: 15.09.2022

For å styrke oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier vedtok Stortinget nye bestemmelser om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan. Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet har hatt felles oppdrag om å utarbeide veilederen.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Til enhver tid er det barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud med oppfølging som involverer flere aktører i velferdstjenestene. Noen vil ha slike behov allerede fra fødselen av, og andre vil få behov for slike tjenester underveis.

For å styrke oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier vedtok Stortinget  nye bestemmelser om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan. Lovendringene trådte i kraft 1. august 2022.

Om veilederen

Formålet med veilederen er å forklare de nye bestemmelsene nærmere, tydeliggjøre ansvar og myndighet, og gi veiledning på hvordan pliktene kan ivaretas. Det er også et mål at veilederen skal være et praktisk verktøy for implementering av de nye eller endrede bestemmelsene om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan.   

Veilederen har hovedvekt på målgruppene barn, unge og deres familier.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold